Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, handler om å være oppmerksomt tilstede i nuet, i det som utspiller seg i en selv, og utenfor en selv. Det er både en teknikk og en måte å være i livet på.

Gjennom de siste 10 år har mindfulness vært et stort nytt forskningsområde, og Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) er i dag anerkjent som et evidensbasert program i USA med positiv effekt på angst, depressive symptomer og stress, smerte og immunforsvar.

Det er påvist endringer i hjernen som tyder på økt evne til å være oppmerksom og konsentrert, samt bedre evne til å regulere følelser. Mindfulness-trening kan styrke læring, effektivitet, kreativitet, vitalitet og evnen til å håndtere utfordringer. Det fremmer livskvalitet, relasjonskompetanse og tilstedeværelse i jobb og privatliv.

I arbeidslivet gir mindfulness verktøy til selvledelse og stressmestring. Et forskningsprosjekt i Telenor viste stor reduksjon i stress, bedre søvnkvalitet og mindre smerter i nakke og skuldre etter bare tre måneder (Ukeavisen Ledelse, 2013). Mindfulness styrker også ledere. De ble bedre til å reflektere og tenke nytt, lytte, mer tålmodige med seg selv og andre og bedre beslutninger.

I skole og barnehage bidrar mindfulness til barns opplevelse av trygghet og samhørighet, og til et godt lærings- og utviklingsmiljø. For voksne bidrar regelmessig mindfullnesstrening til stressmestring, følelsesregulering og utvider handlingsreportoaret for å takle det som oppstår. Våre kurs styrker den voksnes tilstedeværelse i samværet med barn og kolleger. Dere får en grunnleggende innføring i mindfulness, hvordan det kan trenes og være en naturlig del av hverdagen.

Mindfulness for lærere viste i vårt prosjekt effekter som redusert stress, økt selvregulering og velvære, samt bedre selvinnsikt om egen innvirkning på elever og kolleger. Internasjonal forskning viser til at mindfulness fremmer klasseledelse, at lærere blir mer tunet inn på elevenes behov og oppnår mer støttende relasjoner med dem. Last ned Øvelseshefte i mindfulness gratis.

 

Anne Grethe Brandtzæg

Vi tilbyr

Foredrag og kurs på arbeidsplassen

Tema

  • Hva er mindfulness?
  • Hvordan praktisere mindfulness i hverdagen?
  • Stressreaksjoner og mestring av stress
  • Autopiloten og tankekverna
  • Håndtering av vanskelige tanker og følelser
  • Betydningen av selvomsorg
  • Indre og ytre oppmerksomhet
  • Utviklingspsykologi og relasjonskompetanse
  • Oppmerksom og anerkjennende kommunikasjon

Lærerikt og inspirerende

Fikk lære gode og enkle øvelser om hvordan jeg kan slappe av og være tilstede

Jeg lærte noe nyttig om meg selv

En behagelig og god opplevelse med en fin veileder/kursholder

- Sagt om foredrag