Oppmerksomt nærvær / Mindfulness 

Mindfulness er en av vår tids mest anerkjente metoder for selvledelse og stressreduksjon. Metoden har store fordeler. Den styrker oss både mentalt og biologisk, øker prestasjoner og styrker relasjonsferdigheter.

Oppmerksomt nærvær handler om å trene på å være oppmerksomt tilstede her og nå, i det som utspiller seg i en selv og utenfor en selv. Det er både en teknikk og en måte å være i livet på.

Gjennom de siste 10 år har mindfulness blitt et stort og nytt forskningsområde. Mindfulness Based Stress Reduction Programme (MBSR) er i dag anerkjent som et evidensbasert program i USA med positiv effekt på angst, depressive symptomer og stress, smerte og immunforsvar. Det er påvist endringer i hjernen som tyder på økt evne til å være oppmerksom, konsentrert og til å regulere følelser. Mindfulness-trening kan styrke relasjonskompetanse og læring, effektivitet, kreativitet, vitalitet og evnen til å håndtere utfordringer.

Mindfulness på arbeidsplassen

Virksomheter som Google, Intel, Nike og Carlsberg i Danmark har mindfulness kurs for ledere og medarbeidere. Det er kostnadseffektivt og gir raskt verdi for den enkelte og arbeidsplassen. Et forskningsprosjekt i Telenor viste stor reduksjon i stress, bedre søvnkvalitet og mindre smerter i nakke og skuldre etter bare tre måneder (Ukeavisen Ledelse, 2013). I et annet prosjekt ble ledere styrket mht å reflektere og tenke nytt, lytte, de ble mer tålmodige med seg selv og andre, og de opplevde at de fattet bedre beslutninger.

Oppmerksomhetstrening

Mindfulness er en type mental trening, hvor vi øver på å være oppmerksom på det som skjer er her og nå med en åpen og nysgjerrig innstilling. Ved å trene oppmerksomheten, klarer vi i økende grad å være ”i sonen”. Det påvirker hjernen, og kan sammenlignes med å trene en muskel. Det styrker den indre reguleringen av tanker, følelser og adferd, gir økt selvinnsikt og flere valgmuligheter kontra å handle på autopilot.

Effekter

 • Styrker velvære, resiliens og håndtering av stress
 • Øker fokus, konsentrasjon, prestasjoner og evne til beslutningstaking
 • Styrker samarbeid og empati
 • Utvikler kreativitet og innovativ tenkning

Våre kurs bygger på MBSR – det best dokumenterte mindfulness programmet på verdensbasis, som gir konkrete verktøy og teknikker til bruk i hverdagen. Det passer for alle som ønsker å øke sin stresstoleranse og utvikle seg. Det er et godt tilbud til medarbeidere som er sårbare for sykmeldinger eller langtidssykmeldte.

I skole og barnehage bidrar mindfulness til barns opplevelse av trygghet og samhørighet, og til et godt lærings- og utviklingsmiljø. For voksne bidrar regelmessig mindfullnesstrening til stressmestring, følelsesregulering og utvider handlingsreportoaret for å takle det som oppstår. Det styrker den voksnes nærvær og relasjonskompetanse, og gir et grunnlag for å tilnærme seg temaet livsmestring. Våre kurs gir en grunnleggende innføring i mindfulness, hvordan det kan trenes og være en naturlig del av hverdagen.

Mindfulness for lærere viste i vårt prosjekt effekter som redusert stress, økt selvregulering og velvære, samt bedre selvinnsikt om egen innvirkning på elever og kolleger. Internasjonal forskning viser til at mindfulness fremmer klasseledelse, at lærere blir mer tunet inn på elevenes behov og oppnår mer støttende relasjoner med dem. Last ned Øvelseshefte i mindfulness gratis.

 

Anne Grethe Brandtzæg

Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring

Kursrekke starter 16. oktober

 

Etterutdanning ved RBUP, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sørwww.r-bup.no.

8 kursdager fordelt på 6 samlinger over et halvt år.

Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og kommunale tjenester.

Med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap er hensikten å trene og utvikle deltakernes nærværs- og relasjonskompetanse, gi dem redskaper og tilnærminger med tanke på livsmestring og psykisk helse i barnehage og skole.

Kursansvarlige Anne Sælebakke og Anne Grethe Brandtzæg

Vi tilbyr

Foredrag og kurs på arbeidsplassen

Tema

 • Hva er mindfulness?
 • Hvordan praktisere mindfulness i hverdagen?
 • Stressreaksjoner og mestring av stress
 • Autopiloten og tankekverna
 • Håndtering av vanskelige tanker og følelser
 • Betydningen av selvomsorg
 • Indre og ytre oppmerksomhet
 • Utviklingspsykologi og relasjonskompetanse
 • Oppmerksom og anerkjennende kommunikasjon

Lærerikt og inspirerende

Fikk lære gode og enkle øvelser om hvordan jeg kan slappe av og være tilstede

Jeg lærte noe nyttig om meg selv

En behagelig og god opplevelse med en fin veileder/kursholder

- Sagt om foredrag