Mindfulness og emosjonell intelligens

Mindfulness er en av vår tids mest anerkjente metoder for selvledelse og stressreduksjon. Metoden har store fordeler. Den styrker oss både mentalt og biologisk, øker prestasjoner og styrker relasjonsferdigheter.

Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, handler om å være oppmerksomt tilstede i nuet, i det som utspiller seg i en selv, og utenfor en selv. Det er både en teknikk og en måte å være i livet på.

Gjennom de siste 10 år har mindfulness vært et stort nytt forskningsområde, og Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) er i dag anerkjent som et evidensbasert program i USA med positiv effekt på angst, depressive symptomer og stress, smerte og immunforsvar.

Det er påvist endringer i hjernen som tyder på økt evne til å være oppmerksom og konsentrert, samt bedre evne til å regulere følelser. Mindfulness-trening kan styrke læring, effektivitet, kreativitet, vitalitet og evnen til å håndtere utfordringer. Det fremmer livskvalitet, relasjonskompetanse og tilstedeværelse i jobb og privatliv.

Gjør som Google – Bruk mindfulness på arbeidsplassen

Virksomheter som Google, Intel, Nike og Carlsberg i Danmark har mindfulness kurs for ledere og medarbeidere. Det er kostnadseffektivt og gir raskt verdi for den enkelte og arbeidsplassen. Et forskningsprosjekt i Telenor viste stor reduksjon i stress, bedre søvnkvalitet og mindre smerter i nakke og skuldre etter bare tre måneder (Ukeavisen Ledelse, 2013). I et annet prosjekt ble ledere styrket mht å reflektere og tenke nytt, lytte, de ble mer tålmodige med seg selv og andre, og de opplevde at de fattet bedre beslutninger.

Oppmerksomhetstrening

Mindfulness er en type mental trening, hvor man jobber med å være oppmerksom på det som skjer er her og nå med en åpen og nysgjerrig innstilling. Ved å trene oppmerksomheten, klarer dere i økende grad å være ”i sonen”. Det påvirker hjernen, og kan sammenlignes med å trene en muskel. Det styrker den indre reguleringen av tanker, følelser og adferd, gir økt selvinnsikt og flere valgmuligheter kontra å handle på autopilot.

Gir effekter:

 • Styrker velvære, resiliens og stresshåndtering
 • Skaper bedre prestasjoner, samarbeid og empati
 • Øker fokus, konsentrasjon og evne til beslutningstaking
 • Utvikler kreativitet og innovativ tenkning

Våre kurs passer for alle, ledere og medarbeidere som ønsker å øke stresstoleransen og utvikle sitt potensiale. Det er også et godt tilbud til medarbeidere som er sårbare for sykmeldinger eller langtidssykmeldte.

Våre kurs med ukenlige samlinger bygger på MBSR – det best dokumenterte mindfulness programmet på verdensbasis, som også påvirker hjernens struktur. Det gir konkrete verktøy og teknikker for å kunne utnytte sitt potensiale i hverdagen.

I skole og barnehage bidrar mindfulness til barns opplevelse av trygghet og samhørighet, og til et godt lærings- og utviklingsmiljø. For voksne bidrar regelmessig mindfullnesstrening til stressmestring, følelsesregulering og utvider handlingsreportoaret for å takle det som oppstår. Våre kurs styrker den voksnes tilstedeværelse i samværet med barn og kolleger. Dere får en grunnleggende innføring i mindfulness, hvordan det kan trenes og være en naturlig del av hverdagen.

Mindfulness for lærere viste i vårt prosjekt effekter som redusert stress, økt selvregulering og velvære, samt bedre selvinnsikt om egen innvirkning på elever og kolleger. Internasjonal forskning viser til at mindfulness fremmer klasseledelse, at lærere blir mer tunet inn på elevenes behov og oppnår mer støttende relasjoner med dem. Last ned Øvelseshefte i mindfulness gratis.

 

Anne Grethe Brandtzæg

Vi tilbyr

Foredrag og kurs på arbeidsplassen

Tema

 • Hva er mindfulness?
 • Hvordan praktisere mindfulness i hverdagen?
 • Stressreaksjoner og mestring av stress
 • Autopiloten og tankekverna
 • Håndtering av vanskelige tanker og følelser
 • Betydningen av selvomsorg
 • Indre og ytre oppmerksomhet
 • Utviklingspsykologi og relasjonskompetanse
 • Oppmerksom og anerkjennende kommunikasjon

Lærerikt og inspirerende

Fikk lære gode og enkle øvelser om hvordan jeg kan slappe av og være tilstede

Jeg lærte noe nyttig om meg selv

En behagelig og god opplevelse med en fin veileder/kursholder

- Sagt om foredrag