_DSC1990

Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapi/InnerLifeTerapi og coaching

Anne Grethe tilbyr psykoterapi/InnerLifeTerapi og veiledning ved livskriser, tilknytningstraumer, relasjonelle og emosjonelle utfordringer. Hun er opptatt av å bidra til bevisstgjøring av ressurser, og personlig utvikling som styrker livskvalitet, mestring og livskraft. Hun tilbyr også individuell veiledning og kurs i mindfulnessbasert stressreduksjon.

Anne Grethe er utdannet InnerLifeTerapeut, coach og mindfulness-lærer, og har masterprogram i  organisasjon og ledelse. Gjennomfører nå en videreutdanning i NARM: nevroaffektiv relasjons- og traumeterapi. Hun har hatt klientpraksis i over 15 år parallelt med utviklingsprosjekter.

Mindfulness

Jeg holder foredrag og skreddersyr mindfulness-programmer til virksomhetens behov. Foredrag kan være del av faglige opplegg, f.eks. plandager og seminarer. Jeg holder det evidensbaserte 8 ukers-kurset MindfulnessBasert StressReduksjon (MBSR). Tilbyr også individuell veiledning i mindfulness og stressreduksjon.

I bedrifter

Individuell coaching og veiledning, samt Teamcoaching. Jeg holder foredrag og skreddersyr kurs i mindfulness og stressmestring, relasjonskompetanse, motiverende kommunikasjon/ledelse. Jeg tar dessverre ikke nye oppdrag i 2018.

Min bakgrunn

Anne Grethe Brandtzæg er utdannet coach fra Erickson Coaching International, InnerLife terapeut og coach fra Aruna-akademiet. Helsefaglig utdanning ved NTNU i det evidensbaserte mindfulness-programmet MBSR, mindfulnessbased stress reduction programme, og MBCT, mindfulnessbased cognitive therapy. Sertifisert mindfulness lærer fra NTNU og IMA, Institute for Mindfulnessbased Approaches. Anne Grethe har siden 1990 fortløpende gjennomført kurs og treninger relatert til eksistensiell/transpersonlig terapi, selvledelse, personlig utvikling og mindfulness. Etterutdanning i NARM-terapi (nevroaffektiv relasjonsmodell//traumeterapi) hos L. Heller, phD (2017-2018).

Opprinnelig utdannet innen organisasjon og ledelse som handelsøkonom med masterprogram i samspill og ledelse/ organisasjonspsykologi ved BI. Anne Grethe har lang erfaring som prosjektleder, og har jobbet som leder og konsulent. Hun var coach i et forskningsprosjekt om coachende ledelse med dokumentert effekt. Veileder innen arbeidsavklaring og motivasjon, og prosjektleder for inkluderende arbeidsliv i ungdomsbedrifter. Har også jobbet på sykehjem, med fiskeoppdrett og i butikk.

De siste årene har hun gjennomført prosjekter om mindfulness, stressmestring, empati og relasjonskompetanse for pedagoger og helsesøstre, blant annet i regi av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør. Her tilbys det nå en etterutdanning i nævær, relasjoner og livsmestring.

 

Anne Grethe Brandtzæg er medlem av:
ICF – International Coach Federation
ILF – InnerLife faglige forbund 
Norsk Forening for Mindfulness lærere MBSR/MBCT
Mindfulness Norge 
 
TestverktøyJTI (Jungianske Type Index). Personlig profil som viser egenskaper, talenter, motivasjonsfaktorer, kommunikasjonsstil og beslutningspreferanser. I teamutvikling kan individuelle profiler settes inn i et teamkompass som viser teamets styrker og utviklingsområder. 
BarOn EQi. Human Factors. Et testverktøy som antyder styrker og utviklingsområder mht emosjonell intelligens.
Diversity Icebreaker. Human Factors. Et utviklingsverktøy til bruk i store grupper. Det gir innsikt i personlighetsforskjeller, teamroller, kommunikasjonsutfordringer og –muligheter, sterke og svake sider og dynamikk mellom grupper.