_DSC1990

Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapi og coaching

Anne Grethe tilbyr psykoterapi og veiledning ved små og store kriser i livet, tilknytningstraumer, relasjonelle og emosjonelle utfordringer. Hun er opptatt av å bidra til bevisstgjøring av ressurser, og personlig utvikling som styrker livskvalitet, mestring og livskraft. 

Anne Grethe er sertifisert NARM-terapeut (nevroaffektiv relasjonsmodell), InnerLifeTerapeut, coach og mindfulness-lærer. Masterprogram i  organisasjon og ledelse. Har hatt klientpraksis i over 16 år parallelt med prosjekter. Hun holder på med en videreutdanning i somatisk psykoterapi kalt NeuroAffective Touch.

Mindfulness / Oppmerksomt nærvær

Foredrag og skreddersydde mindfulness-programmer til bedrifter. Sertifisert mindfulness lærer i det evidensbaserte 8 ukers-kurset MindfulnessBasert StressReduksjon (MBSR). Tilbyr også individuell veiledning i mindfulness og stressreduksjon.

I bedrifter

Individuell coaching og teamcoaching, foredrag og skreddersydde kurs i mindfulness og stressmestring, relasjonskompetanse, motiverende kommunikasjon/ledelse.

Min bakgrunn

Anne Grethe Brandtzæg er sertifisert NARM-terapeut og InnerLifeTerapeut, coach-utdannet ved Erickson Coaching International. Helsefaglig utdanning ved NTNU i det evidensbaserte mindfulness-programmet MBSR, mindfulnessbased stress reduction programme, og MBCT, mindfulnessbased cognitive therapy. Sertifisert mindfulness lærer fra NTNU og IMA, Institute for Mindfulnessbased Approaches.

Anne Grethe har siden 1990 fortløpende gjennomført kurs og treninger relatert til eksistensiell/transpersonlig terapi, selvledelse, personlig utvikling og mindfulness. Etterutdanning i NARM-terapi (nevroaffektiv relasjonsmodell/traumeterapi) hos L. Heller, phD. Holder på med en videreutdanning i somatisk psykoterapi kalt NeuroAffective Touch hos Dr. Aline LaPierre.

Opprinnelig utdannet innen organisasjon og ledelse som handelsøkonom med masterprogram i samspill og ledelse/ organisasjonspsykologi. Lang erfaring som prosjektleder, har jobbet som leder, og vært coach i et forskningsprosjekt om coachende lederstil med dokumentert effekt. Har blant annet jobbet med  arbeidsavklaring og motivasjon, inkluderende arbeidsliv i ungdomsbedrifter. 

De siste årene har hun gjennomført prosjekter om mindfulness og relasjonskompetanse for pedagoger og helsesøstre, blant annet i regi av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør. Her tilbys det nå en etterutdanning i Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær.

 

Testverktøy

Jungiansk Type Index (JTI). Personlig profil som viser egenskaper, talenter, motivasjonsfaktorer, kommunikasjonsstil og beslutningspreferanser. I teamutvikling kan individuelle profiler settes inn i et teamkompass som viser teamets styrker og utviklingsområder.
Matrigma evnetest og MAP personlighetstest
BarOn EQi, Human Factors. Styrker og utviklingsområder mht emosjonell intelligens.
Diversity Icebreaker, Human Factors. Et utviklingsverktøy til bruk i store grupper som gir innsikt i personlighetsforskjeller, teamroller, kommunikasjonsutfordringer og –muligheter, dynamikk mellom grupper.