Tilbakemeldinger og referanser

Samtaleterapi og veiledning

Jeg har gått til samtaler med Anne Grethe Brandtzæg med stort personlig utbytte. Ved sitt sterke og gode nærvær skapte hun et trygt rom hvor jeg kunne (gjen)finne mine egne ressurser.

Anne Grethe er forberedt til møtene, helt til stede for deg og hun lytter med hele kroppen. Derfor beveger dialogen seg i spennende retninger. Hun er uredd samtidig som hun trår varsomt, hun utfordrer samtidig som hun ivaretar. I hvert møte har jeg følt at her er et menneske som vil meg vel, en «hjelper» i ordets rette forstand, med en væremåte og en verktøykasse som jeg har gjort en forskjell i mitt liv.

Individuell coaching

”Jeg så en klar fremgang mht min bevissthet, selvfølelse og forpliktelse i forhold til det vi jobbet med. Jeg tror en slik prosess er nyttig for alle som føler at de har et forbedringspotensiale på profesjonell eller privat arena”.

”Anne Grethe er flink til å hente ut essensen og gå rett inn i kjernen av problemstillinger.”

«Coachingen har medført at jeg har blitt mer bevisst på min rolle som leder, og jeg har utviklet større trygghet, selvtillit og tilfredshet i rollen. Jeg har blitt klarere og tydeligere i min kommunikasjon, og flinkere til å si fra. Jeg har blitt mer bevisst på og tatt i bruk flere egenskaper hos meg selv.»

«Jeg er overrasket over min egen utvikling. Jeg kommuniserer tydeligere. Jeg er flinkere til å skape en god atmosfære, og til å stille spørsmål slik at folk blir engasjert. Jeg ser at fok faller til ro rundt meg. Jeg er blitt mer klar over egne følelser, og hvordan forholde meg til dem.»

«Jeg er positivt overrasket over hvordan en dybdesamtale og fire telefoncoachinger kunne bidra med så mye. Jeg ble aktivert, har snudd mønstre og funnet nye mestringsstrategier. Det er utrolig hvordan coaching kan hjelpe hvis man står fast og trenger å komme inn på nye spor.»

«Coachen håndterte et vanskelig tema meget profesjonelt og på en tillitsvekkende måte. Coachens dyktighet ved valg av metoder gjorde at jeg fant kilder og nye ord/tanker og ikke minst verktøy og triks til å kunne bryte ikke-fungerende mønstre/uvaner. Ved bl a bruk av kropp, farver, symboler, følelser, visualisering «sitter» virkningen av sesjonen bokstavlig talt i ryggraden.»

«Coachingen med Anne Grethe hjalp meg til å bryte et mønster i min væremåte – Et dårlig mønster, som gjorde meg utrolig sliten. Dette gjorde hun på en menneskelig og strukturert måte. Resultatet av dette arbeidet vil hjelpe meg på alle plan i livet. Tusen takk:)»

”Anne Grethe hjalp meg med å bevisstgjøre mine mål og ønskede resultater.Etter hver samtale mottok jeg et notat med øvelser, tiltak og spørsmål til tema vi hadde drøftet. For meg var dette meget nyttig verktøy. Jeg kunne bruke ord, tanker og symboler på egen hånd og i min hverdag. Jeg setter pris på Anne Grethes egenskaper – at hun er profesjonell, imøtekommende og har godt humør.»

«Samtalene ga meg muligheten til å snakke om utfordringer som leder og få gode innspill til enkle konkrete ting jeg kan gjøre for å bli en bedre leder, å være en tydeligere leder.»

«Å tørre og være / bli synlig for andre. Å se nødvendigheten av tilstedeværelse. Pust, her & nå, verdier.»

«Fått mer tro på meg selv og mer avslappet holdning til momenter som stresser.»

«For min datter på 25 år, opplevdes et halvt år med InnerLife coaching hos Anne Grethe som et vendepunkt i livet. Jeg kan ikke få takket nok.» – Psykoterapeut og mor

«Jeg har hatt stor glede av å samarbeide med Anne Grethe Brandtzæg ved flere anledninger, både i forbindelse med gruppecoaching/ teambuilding og individuell coaching. Jeg opplever henne som en svært kunnskapsrik og kompetent coach, med stor formidlingskraft og evne til å få frem det beste i andre. Hennes faglige dyktighet kombinert med praktisk erfaring fra arbeidslivet, gjør henne til en svært verdifull samarbeidspartner. Jeg kan gi henne min varmeste anbefaling».

Erik Møller, daglig leder, Zen Leadership

«Anne Grethe er en meget dyktig og behagelig foredragsholder, som vi har benyttet i flere sammenhenger både mot elever og lærere. Vi er like fornøyde hver gang, og opplever meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Vi har brukt Anne Grethe som kursholder i ledelse, coaching og nå sist stressmestring. I en hektisk hverdag opplevde lærerne på seminaret de var på at kurset i stressmestring var en flott avslutning. De fikk fordøyd tankene etter et langt seminar, samtidig som det ga dem nye verktøy som de kan bruke i hverdagen. Vi anbefaler sterkt dette kurset for både næringsliv og skole.»

Petter Skotland, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Akershus

”Jeg har hatt gleden av å jobbe med Anne Grethe Brandtzæg i forbindelse med forskningsprosjektet til TurningPoint Academy programmet i 2007/2008. Anne Grethe har levert individuell og gruppe/team coaching til deler av en toppledergruppe gjennom ett år. Hennes evner til å relatere coachingen til den enkeltes utfordringer, sette dette i virksomhetens kontekst, møte kunden der de er og bidra til å bringe klarhet, oversikt, plan og fremdrift er enestående. Jeg kan på det varmeste anbefale henne for enhver gruppe som ønsker å utvikle seg til et team, og for hver enkelt i teamet for å oppnå nye ferdigheter og mestring i sin jobb og sitt privatliv”.

Berit Elisabeth Øhn, Senior Manager. Master Certified Coach, Accenture. Management Consulting, Talent & Organization Performance

Team Coaching

«Anne Grethe har virket som en katalysator for å få frem viktige diskusjoner og prosesser mellom oss i lederteamet.»

«Vi fikk ro til å føre diskusjoner og tankerekker helt ut».

«Ekstern ledelse og rettledning (motor) har vært viktig for å «dra» gruppa videre».

«Vi ble bedre kjent med hverandre. Vi fikk tid til å gå i dybden. Vi greide å lage en samlet gjennomføringsplan.»

Foredrag om Mindfulness på arbeidsplassen

  • Lærerikt og inspirerende
  • Dette trenger vi
  • Fikk lære gode og enkle øvelser om hvordan jeg kan slappe av og være tilstede
  • En behagelig og god opplevelse med en fin veileder/kursholder
Kurs i Mindfulness og stressmestring på arbeidsplassen
Hva er du fornøyd med?

• Alt. Settingen, kursledere, helt fantastisk!

• Jeg er fornøyd med måten øvelsene og måten de har blitt gjennomført på. Har gjort meg til et bedre menneske, både profesjonelt som lærer, men også, og kanskje aller viktigst, en mer anerkjennende og tilstedeværende forelder.

• Både den faglige progresjonen, det pedagogiske opplegget og det sosiale samspillet.

• Jeg er veldig fornøyd med å ha fått konkrete verktøy, som kan tas i bruk nesten når som helst og hvor som helst – for å kunne «rydde» i eget kaos, og som hjelper meg til å akseptere meg selv og gir meg mulighet til å være tilstede i eget liv.

• Forandret mitt syn på meg – kontroll over negative/vonde følelser.

• Med å «finne ro» i hverdagslige stressituasjoner. Gode øvelser i fellesskap.

Hva har vært noe av det mest nyttige og/eller viktige for deg?

• Finne meg selv. Roen inni meg, og sammen med andre. Akseptere at (sånn) er det. Blitt tryggere på meg selv. Tålmodighet. Tillit. Lærdom om meg selv.

• Det har vært nyttig for meg å kjenne på viktige grunnleggende følelser i mitt eget liv. Anerkjenne disse følelsene, og kunne si til meg elv at jeg er bra nok slik jeg er. Dessuten er jeg mer til stede i mitt eget liv og mine barns liv. Takk!

• En bevisstgjøring på hva oppmerksomt nærvær er for meg, og hvordan jeg bruker det i møte med mennesker. Også en kilde til å få energi.

• Kursledernes formidlingsevne, innlevelse, kunnskapsrikdom, erfaringsutveksling, evne til ivaretakelse av hver deltaker og deres ektehet og godhet.

• Innlæring av pusteteknikk, roe ned, styre kroppens reaksjon på følelser.

• At man har alltid nye muligheter. Også at nærvær er en prosess som jeg kan utvikle i mitt eget tempo.

• Det er at jeg føler at jeg har en boks med verktøy som kan hjelpe meg. Kommunikasjon med mitt indre. Kanskje lært å kjenne meg selv på en måte – Bli glad i den jeg er. Tusen takk!

• Bevisstgjøring av at det er mulig å ta valg i forskjellige situasjoner. Finne mer ro – være mer tilstede i nuet, men også i meg selv.

• Har gitt meg økt innsikt i egen måte å være på overfor andre. Noe å jobbe videre med.

Noen kunder

RBUP – Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør. Nærvær og empati i pedagogisk praksis – Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær (mindfulness). Etterutdanning for ansatte i skole/barnehage, helsesøstre og andre profesjonsgrupper. Prosjektledelse og undervisning sammen med Anne Sælebakke fra 2013. 
Brystkreftforeningen. Mindfulness, selvomsorg og metastatisk brystkreft. Foredrag 2016
Kongsgårdmoen skole. Nærvær og empati i skolen. Kurs med 23 moduler i samarbeid med Anne Sælebakke, 2015-2016.
Nordland Fylkeskommune. Mindfulness – en nøkkel til livsmestring og psykisk helse. 09.10.15. Kurs for rådgivere m fl sammen med Anne Sælebakke
Empathy & Compassion in Society Cenference 2016: Call to Care in Norway. Workshop i samarbeid med Anne Sælebakke.
Mindfulnesskonferansen 2015: Call to Care in Norway. Workshop i samarbeid med Anne Sælebakke og Brooke Lavelle- Heineberg, Mind & Life Institute, USA.
Verdensdagen for psykisk helse 2014. Mental helse, Dialogkonferanse i Oslo: Foredrag om mindfulness og stress
Midtstuen skole 2012-2013. Mindfulness og stressmestring for lærere. Kurs over 12 moduler i samarbeid med Helen Staubo.
Valdres vidaregåande skule 2010-2013. Mindfulness og stressmestring for lærere og helsesøster. Kurs over 5 moduler i samarbeid med Helen Staubo.