Anne Sælebakke

 

Anne Sælebakke

Anne Sælebakke (www.anneselebakke.no) er utdannet lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut. Hun har videreutdanning i kommunikologi, en tverrfaglig metadisiplin i kommunikasjons- og forandringsarbeid. I tillegg til erfaring fra fysioterapipraksis, var hun i 18 år tilknyttet grunnskolen i Kongsberg, som skolefysioterapeut og spesiallærer med ansvarsområde stress, fysisk fostring og læring. Hun arbeider nå i egen virksomhet med undervisning, veiledning og terapi, og har fokus på vekst- og endringsprosesser for enkeltmennesker, grupper og organisasjoner. Siden slutten av åttitallet har hun fått regelmessig undervisning og veiledning i oppmerksomt nærvær ved Vækstcenteret i Danmark, og har selv undervist andre i det som nå kalles mindfulness siden slutten av nittitallet. Hun er spesielt opptatt av nærvær og empati i møte med barn og unge, og er for tiden sentral i å utarbeide undervisningsopplegg i mindfulness for skoler og barnehager.

Erik Møller

Erik Møller har 30 års erfaring som coach, mindfulnesslærer, foredragsholder og lederutvikler. Hans spesialfelt er stressmesting, mental trening, teambygging og ledercoaching. www.zenleadership.no Mobil: 91308700. e-post: erik@zenleadership.no

 

Marit Silseth, Silseth Consulting

Marit Silseth, Silseth Consulting

Marit Silseth driver Silseth Consulting. Hun er utdannet ingeniør, økonom og har en Mastergrad i Ledelse fra Handelshøyskolen BI, 2005, hvor Scenarios, Foresight and Strategy, Strategisk Ledelse og Endringsledelse inngår som programmer. Hun er sertifisert coach med videreutdanning i organisasjons-og relasjonscoaching, samt er sertifisert som fasilitator for teamprosesser og bruk av analyseverktøyet «Team Diagnostics». Hun er også sertifisert på bruk av JTI (Jungiansk Type Indeks).

Marit har jobbet med organisasjonsutvikling, og spesielt med teamutvikling. Hun har lang erfaring fra salg, markedsføring og ledelse i legemiddelindustrien, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har i flere år vært avdelingsdirektør med ansvar for ulike forretningsområder og forretningsutvikling. Marit er engasjert og inspirerende og deler villig av sine erfaringer. Hun har en stor drivkraft i å gjøre andre mennesker gode, jobbe med organisasjoner og mennesker i endring og utvikling. Gjennom dynamikk og samhandling skapes muligheter og resultater.