Anne Sælebakke (www.anneselebakke.no) er utdannet lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut. Hun har videreutdanning i kommunikologi, en tverrfaglig metadisiplin i kommunikasjons- og forandringsarbeid. I tillegg til erfaring fra fysioterapipraksis, var hun i 18 år tilknyttet grunnskolen i Kongsberg, som skolefysioterapeut og spesiallærer med ansvarsområde stress, fysisk fostring og læring. Hun arbeider nå i egen virksomhet med undervisning, veiledning og terapi, og har fokus på vekst- og endringsprosesser for enkeltmennesker, grupper og organisasjoner. Siden slutten av åttitallet har hun fått regelmessig undervisning og veiledning i oppmerksomt nærvær ved Vækstcenteret i Danmark, og har selv undervist andre i det som nå kalles mindfulness siden slutten av nittitallet. Hun er spesielt opptatt av nærvær og empati i møte med barn og unge, og er for tiden sentral i å utarbeide undervisningsopplegg i mindfulness for skoler og barnehager.

Anne er styremedlem i “Norsk forening for oppmerksom nærvær i helse, utdanning og forskning”, se: www.nfon.no