Psykoterapi og Coaching

  • Trenger du en å snakke med?
  • Er du stresset og klarer ikke å finne indre ro?
  • Er sliten, nedstemt og selvkritisk? Strever med selvfølelsen?
  • Har utfordringer i relasjoner eller jobbsammenheng?
  • Lengter du etter noe mer? Ønsker mer energi og glede? Å være mer tilstede her og nå?
  • Ønsker å utvikle deg personlig eller profesjonelt?

 

Terapi gir nye muligheter

Av og til trenger vi hjelp for å komme videre. Jeg tilbyr terapi ved små og store vanskeligheter i livet, ved livskriser, tilknytningstraumer, relasjonelle og emosjonelle utfordringer. Det kan være stressrelaterte utfordringer, uro, slitenhet, utbrenthet, nedstemthet, angst eller selvkritiskhet, problemer i relasjoner eller jobbsammenheng. Terapi kan også benyttes for å bidra til personlig utvikling, livskvalitet, mestring og livskraft.

Terapien fokuserer på hele mennesket: Tanker, følelser og kroppens signaler. Jeg møter deg med varme og aksept, er aktiv og tilstedeværende. Vi utforsker tanker, følelser og kroppslige fornemmelser på en måte som styrker deg som person. Du får hjelp til bedre å kunne lytte til egne følelser og behov, og ta disse på alvor. Da er det lettere å håndtere livets utfordringer og ta gode valg for deg selv.

Varigheten på terapien varierer fra noen få timer til å strekke seg over en lengre periode, med samtaler ukentlig eller hver andre uke, etter hvert sjeldnere avhengig av ditt behov. Dette snakker vi om slik at det passer for deg.

 

InnerLifeTerapi

En kropps- og følelsesbasert dybdeterapi som hjelper deg til å lytte til ditt indre; til dine behov og verdier. Du blir veiledet til å åpne for en dypere kontakt med deg selv, og bli mer oppmerksom på følelser, tanker og fornemmelser som lett drukner i en travel hverdag. Metoden er utviklet på bakgrunn av Carl Gustav Jungs teorier. Den er erfaringsbasert, og tilhører de humanistiske og transpersonlige retninger innen psykologien.

 

Coaching

Coaching er en serie samtaler som hjelper deg til å bli bevisst dine indre kvaliteter og ressurser, og hvilke verdier som er viktig for deg. Det er en utviklingsprosess som lærer deg å lytte til din intuisjon, som støtter deg i å ta valg som bedre harmoniserer med det som er betydningsfullt for deg, og den tilværelsen du ønsker å bevege deg mot. Det er fokus på livet her og nå og på framtiden. Du utforsker tankemønstre og vaner som hindrer deg i å leve slik du ønsker. Mellom samtalene får du oppgaver å trene på.

 

Bestilling og pris

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du lurer på noe eller for å bestille time. Timer dag og kveld.

Pris: Kr 1000 for 60 minutter, kr 1400 for 90 minutter. For bedrifter gjelder andre satser.

Studenter og personer uten lønnet arbeid, kan få pris etter avtale.

Avbestilling/endring senest 24 timer før avtalt tid, ellers må timen betales. Timer på mandager, må avbestilles/endres senest fredag samme klokkeslett som timeavtalen.

Jeg har gått til samtaler med Anne Grethe med stort personlig utbytte. Ved sitt sterke og gode nærvær skapte hun et trygt rom hvor jeg kunne (gjen)finne mine ressurser. I hvert møte har jeg følt at her er et menneske som vil meg vel, en «hjelper» i ordets rette forstand, med en væremåte og en verktøykasse som har gjort en forskjell i mitt liv.