Terapi og Coaching

  • Trenger du en å snakke med?
  • Er du stresset og klarer ikke å finne indre ro?
  • Trenger du hjelp til å håndtere tanker og følelser?
  • Er sliten, nedstemt, selvkritisk? Strever med selvfølelsen?
  • Har utfordringer i relasjoner eller jobbsammenheng?
  • Lengter du etter noe mer? Å være mer tilstede her og nå?
  • Ønsker du å utvikle deg personlig eller profesjonelt?

 

Nye muligheter

Av og til trenger vi hjelp for å utvikle oss og komme videre. Jeg tilbyr terapi og coaching ved små og store vanskeligheter i livet, relasjonelle og emosjonelle utfordringer, livskriser og traumer. Det kan være utfordringer knyttet til stress, nedstemthet, angst, selvkritikk, sorg, problemer i relasjoner eller jobbsammenheng.

Terapien fokuserer på hele mennesket: tanker, følelser og kroppens signaler. Jeg møter deg med varme og aksept, er aktiv og tilstedeværende. Vi utforsker tanker og følelser på en måte som styrker deg på et indre plan. Du får hjelp til å lytte til egne verdier, følelser og behov slik at det blir lettere å håndtere livets utfordringer og ta gode valg for deg selv.

Varigheten på terapien er individuell og varierer fra noen få timer til å strekke seg over en lengre periode, med samtaler ukentlig eller hver andre uke, etter hvert sjeldnere avhengig av ditt behov. Dette snakker vi om slik at det passer for deg.

 

Coaching

Coaching er en serie samtaler som hjelper deg til å bli bevisst dine indre kvaliteter og ressurser, og hvilke verdier som er viktig for deg. Det er en utviklingsprosess som lærer deg å lytte til din intuisjon, som støtter deg i å ta valg som bedre harmoniserer med det som er betydningsfullt for deg og den tilværelsen du ønsker å bevege deg mot. Det er fokus på livet her og nå og på framtiden. Du får hjelp til å utforske tankemønstre og vaner som hindrer deg i å leve slik du ønsker. Mellom samtalene får du oppgaver å trene på.

Bestilling og pris

Du er velkommen til å ta kontakt hvis du har spørsmål eller for å bestille time. Jeg tilbyr timer med fysisk oppmøte og digitale timer. 

60 minutter kr 1.200,- 

75 minutter kr 1.500,- 

* For bedrifter og ledercoaching gjelder andre priser.

Avbestilling og endring av avtaler: Hvis du må avbestille eller endre timeavtalen din, gjør dette så raskt som mulig og senest innen 24 timer før avtalt tid, ellers må timen betales. Timer på mandager, må avbestilles/endres senest fredag innen samme klokkeslett som timeavtalen.

Jeg har gått til samtaler med Anne Grethe med stort personlig utbytte. Ved sitt sterke og gode nærvær skapte hun et trygt rom hvor jeg kunne (gjen)finne mine ressurser. I hvert møte har jeg følt at her er et menneske som vil meg vel, en «hjelper» i ordets rette forstand, med en væremåte og en verktøykasse som har gjort en forskjell i mitt liv.