Personvernerklæring digitale kurs

Denne personvernerklæringen gjelder for Lifegarden Brandtzæg, lifegarden.no, lifegardens.kartra.com og Facebook-sidene Anne Grethe Brandtzæg, Lifegarden og Anne Grethe Brandtzæg. Ditt personvern er viktig, og vi behandler personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR). Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

 

Behandlingsansvarlig

Lifegarden Brandtzæg v/ Anne Grethe Brandtzæg er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

 

Kontaktinformasjon til Lifegarden Brandtzæg er:

Adresse: Knuts vei 26A, 1456 Nesoddtangen

Telefon: 997 53 154

E-post: post@lifegarden.no

Organisasjonsnummer: 982411378

 

FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Formålet er å behandle personopplysninger knyttet til markedsføring og gjennomføring av digitale kurs.

Personopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og alder innhentes for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg til å kunne levere bestilte tjenester og produkter (nødvendig for avtale). Når du er kunde hos oss kan eventuell annen relevant informasjon knyttet til ditt kundeforhold hos oss innhentes, i tillegg til betalingsinformasjon som er nødvendig for å overholde avtale ved kjøp av kurs. E-post-adresse innhentes for å sende ut informasjon og markedsføring om våre kurs. Du har rett til innsyn og sletting av informasjon vi har lagret om deg, se punktet om «dine rettigheter» på side 2.

Behandling av personopplysninger følger personopplysningsloven / personvernforordningen (GDPR) mht. bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 

 

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN DATA

Persondata

Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs. at bruker/kunde legger igjen personopplysninger slik at jeg kan levere informasjon på epost, samt bestilte produkter og tjenester. Noen personopplysninger er jeg pliktig til å innhente og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk (f.eks. regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven med lagringstid inntil fem år). Jeg innhenter personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på våre nettsider, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan forekomme. 

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Hvis jeg gjennomfører kundeundersøkelse med formål om å få en bedre forståelse for mine kunders behov, vil du få informasjon om hvordan opplysningene skal brukes, og det vil være frivillig å delta.

Kommunikasjonsdata
Jeg lagrer kommunikasjonsopplysninger, det vil si kommunikasjon som du sender når du bruker kontaktskjemaet på nettsiden, epost, tekstmeldinger, meldinger i sosiale medier, poster i sosiale medier eller kommunikasjon via andre kanaler. Jeg behandler disse dataene for å kunne kommunisere med deg, og for å holde oversikt over tidligere og pågående kommunikasjon.

Brukerdata / tekniske data / markedsføringsdata
Jeg samler data om hvordan du bruker nettsiden min, hvilke sider du besøker og hvor ofte du besøker disse, din IP-adresse mm gjennom våre analysesystemer. Disse dataene benytter jeg for å sikre at relevant informasjon, kampanjer og annonser leveres til deg, og for å analysere effektiviteten av våre systemer.  

 

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE

Noe deling av personopplysninger med tredjeparter er nødvendig og noe er pliktig, for å kunne drifte min virksomhet. Dette vil typisk være IT-leverandører (f.eks. webhotell, e-post, programvare, skybaserte tjenester), regnskap/revisjon og lovpålagt rapportering til myndigheter. Dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til andre dersom vi ikke har et lovlig grunnlag for det. Grunnlaget kan være at du har samtykket til det, eller fordi vi etter lov er pålagt å utlevere informasjon, som f.eks. til regnskap/revisjon.

Mine nettsider, onlinekurs, kursportal og e-postlister er hostet av Kartra. I tillegg benyttes databehandlingstjenestene til: 

 • Google
 • Facebook
 • Calendly (booking av avtaler)
 • Zoom (undervisningsplattform)
 • Stripe (betalingsløsning)
 • JotForm (spørreskjema)
 • one.com (webhotel og webmail)
 • Conta (faktureringsprogram)

 

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Jeg tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uautoriserte parter ikke får innsyn eller har mulighet til å endre, slette eller påvirke personopplysningene. Jeg benytter kun anerkjente IT-leverandører og programvare.

 

DINE RETTIGHETER

Du har rett til og kan til enhver tid kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene jeg lagrer om deg. Dersom mitt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, kan du når du måtte ønske, trekke dette tilbake ved å kontakte Lifegarden Brandtzæg på post@lifegarden.no.

Innsyn og retting
I henhold til personopplysningsloven §18 har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til post@lifegarden.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige, kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens §27.

 

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven§28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende norske/europeiske lovgivning og maksimalt i fem år for å innfri kravene til regnskapsføring.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg, og dine personopplysninger vil da bli slettet umiddelbart. Unntaket er opplysninger vi er pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks. bokføringsloven.

Om du på noe tidspunkt ikke ønsker å motta eposter fra oss lenger, klikk på avbestillings-link som du som finner nederst i e-postene du mottar. Ønsker du å bli slettet fra alle Lifegardens registre, send en e-post om dette til post@lifegarden.no

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i din nettleser når du åpner en nettside, og den blir brukt for å hente informasjon om bruksmønstre og trafikk. Vi bruker informasjonskapsler på sine nettsider for å få oversikt over besøksstatistikken, og for å forbedre våre sider. Informasjonskapsler lagrer ikke informasjon om deg personlig.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

Vi benytter følgende informasjonskapsler:  

 • Facebook pixel
 • Google Analytics
 • Kartra cookies

Bruk av informasjonskapsler krevet ditt samtykke. Forhåndsinnstilling i din nettleser om at du som bruker aksepterer informasjonskapsler, anses som et samtykke. Du kan når som helst endre innstillingene i nettleseren din dersom du ikke ønsker å akseptere en informasjonskapsel.

 

Klagerett

www.nettvett.no kan du lese mer om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise/slette informasjonskapsler. Dersom du mener at Lifegardens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til Lifegarden, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Spørsmål

Ta kontakt på post@lifegarden.no dersom du har eventuelle spørsmål om ditt personvern hos oss, eller dersom du ønsker endringer i dine registreringer.

 

Personvernerklæring for individuelle timer

 

I min praksis som psykoterapeut, coach og kursleder i Lifegarden Brandtzæg er jeg pliktig til og opptatt av å behandle dine opplysninger på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler. EUs personvernforordning (GDPR) tydeliggjør ansvar og plikter for sikker håndtering av personlig informasjon, samt hvilke rettigheter du har som klient i forhold til dine personlige opplysninger.

Behandlingsansvarlig

Lifegarden Brandtzæg (organisasjonsnr. 982411378) v/ Anne Grethe Brandtzæg, tlf 99753154, epost annegrethe@lifegarden.no er ansvarlig for behandling, lagring og sletting av personopplysninger.

 

Formål med behandling av personopplysninger

 • Registrere klienter
 • Registrere kursdeltakere
 • Registrere kunder og leverandører
 • Føre arbeidsnotater i forbindelse med konsultasjoner
 • Fakturering og regnskapsføring

 

Hva slags personopplysninger behandles

 • Navn og fødselsdato
 • Kontaktinformasjon: telefonnummer, epostadresse, bostedsadresse
 • Journalnotater
 • Informasjon til bruk i fakturering og regnskapsføring
 • Kunders og leverandørers kontakt- og betalingsinformasjon

 

Grunnlag for behandling av personopplysninger

 • Å overholde avtaler med klienter
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav

 

Utlevering av personopplysninger til andre

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte. Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • OneCom for web-hotel
 • OneCom, Outlook og Gmail for epost
 • Conta for fakturering
 • BedriftsVipps for betaling
 • Regnskapsføring og økonomi v/ Tove Sikkeland Økonomiske tjenester

 

Google Inc benyttes som databehandler for anonymisert nettstedstrafikk. Google Analytics bruker cookies/informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie er kun generell statistikk, og sendes til og lagres på Googles servere. Googles personvernregler gjelder for alle tjenester som Google Inc. tilbyr.

 

På www.nettvett.no kan du lese om om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise/slette informasjonskapsler. Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser, har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Henvendelser på epost/ sms slettes når avtale er inngått. Lovbestemte regler, for eksempel lagring for regnskapsmessige formål og andre rettslige forpliktelser, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for sletting.

 

Dine rettigheter

Enkeltpersoner har rett til og kan til enhver tid:

 • Få innsyn i sine personopplysninger
 • Endre sine personopplysninger
 • Be om sletting av sine personopplysninger
 • Avslutte avtaleforholdet

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor viktighet, og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på epost: post@lifegarden.no.