_DSC1990

Psykoterapi og coaching

Jeg tilbyr psykoterapi og veiledning ved små og store vanskeligheter i livet, livskriser, tilknytningstraumer, relasjonelle og emosjonelle utfordringer. Jeg er opptatt av å bidra til bevisstgjøring av indre ressurser og personlig utvikling som styrker livskvalitet, mestring og livskraft. Jeg tilbyr også veiledning i nærværstrening/ mindfulness. 

Mindfulness

Som sertifisert kursholder i det evidensbaserte 8 ukers-kurset MindfulnessBasert StressReduksjon (MBSR) har jeg en grundig utdanning og bakgrunn i nærværstrening. I tillegg til individuell veiledning, tilbyr jeg foredrag og kurs for bedrifter.

 

Min bakgrunn

Jeg er sertifisert NARM-terapeut, InnerLifeTerapeut og coach, og har en videreutdanning i nevroaffektiv berøring (NAT). Sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte kurset Mindfulnessbasert stressreduksjon – MBSR, og Mindfulnessbasert kognitiv terapi – MBCT, fra NTNU og IMA, Institute for Mindfulnessbased Approaches.

Forøvrig er jeg utdannet handelsøkonom med masterprogram i samspill og ledelse/ organisasjonspsykologi, og har jobbet mye med forskjellige prosjekter. Jeg har ledererfaring og var coach i et forskningsprosjekt om coachende lederstil. De siste årene har jeg undervist pedagoger og helsesøstre i oppmerksomt nærvær, stressmestring og relasjonskompetanse på Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør.