Tilbakemeldinger fra deltakere på Mindfulness-kurs

 
 • Jeg er veldig fornøyd med å ha fått konkrete verktøy, som kan tas i bruk nesten når som helst og hvor som helst – for å kunne «rydde» i eget kaos, og som hjelper meg til å akseptere meg selv og gir meg mulighet til å være tilstede i eget liv.
 • Kurset har gjort meg til et bedre menneske, både profesjonelt som lærer, men også, og kanskje aller viktigst, en mer anerkjennende og tilstedeværende forelder.
 • Både den faglige progresjonen, det pedagogiske opplegget og det sosiale samspillet.
 • Forandret mitt syn på meg – kontroll over negative/vonde følelser.
 • Med å «finne ro» i hverdagslige stressituasjoner. Gode øvelser i fellesskap.
 • Blitt tryggere på meg selv. Tålmodighet. Tillit. Lærdom om meg selv.
 • Det har vært nyttig for meg å kjenne på viktige grunnleggende følelser i mitt eget liv. Anerkjenne disse følelsene, og kunne si til meg elv at jeg er bra nok slik jeg er. Dessuten er jeg mer til stede i mitt eget liv og mine barns liv. Takk!
 • En bevisstgjøring på hva oppmerksomt nærvær er for meg, og hvordan jeg bruker det i møte med mennesker. Også en kilde til å få energi.
 • Innlæring av pusteteknikk, roe ned, styre kroppens reaksjon på følelser.
 • At man har alltid nye muligheter. Også at nærvær er en prosess som jeg kan utvikle i mitt eget tempo.
 • Det er at jeg føler at jeg har en boks med verktøy som kan hjelpe meg. Kommunikasjon med mitt indre. Kanskje lært å kjenne meg selv på en måte – Bli glad i den jeg er. Tusen takk!
 • Har gitt meg økt innsikt i egen måte å være på overfor andre. Noe å jobbe videre med.
 • Bevisstgjøring av at det er mulig å ta valg i forskjellige situasjoner. Finne mer ro – være mer tilstede i nuet, men også i meg selv.