Tilbakemeldinger Individuell Coaching

 • ”Jeg så en klar fremgang mht min bevissthet, selvfølelse og forpliktelse i forhold til det vi jobbet med. Jeg tror en slik prosess er nyttig for alle som føler at de har et forbedringspotensiale på profesjonell eller privat arena”.
 • “Coachingen har medført at jeg har blitt mer bevisst på min rolle som leder, og jeg har utviklet større trygghet, selvtillit og tilfredshet i rollen. Jeg har blitt klarere og tydeligere i min kommunikasjon, og flinkere til å si fra. Jeg har blitt mer bevisst på og tatt i bruk flere egenskaper hos meg selv.”
 • “Jeg er positivt overrasket over hvordan en dybdesamtale og fire telefoncoachinger kunne bidra med så mye. Jeg ble aktivert, har snudd mønstre og funnet nye mestringsstrategier. Det er utrolig hvordan coaching kan hjelpe hvis man står fast og trenger å komme inn på nye spor.”
 • “Coachen håndterte et vanskelig tema meget profesjonelt og på en tillitsvekkende måte. Coachens dyktighet ved valg av metoder gjorde at jeg fant kilder og nye ord/tanker og ikke minst verktøy og triks til å kunne bryte ikke-fungerende mønstre/uvaner. Ved bl a bruk av kropp, farver, symboler, følelser, visualisering “sitter” virkningen av sesjonen bokstavlig talt i ryggraden.”
 • ”Anne Grethe er flink til å hente ut essensen og gå rett inn i kjernen av problemstillinger.”
 • “Coachingen med Anne Grethe hjalp meg til å bryte et mønster i min væremåte – Et dårlig mønster, som gjorde meg utrolig sliten. Dette gjorde hun på en menneskelig og strukturert måte. Resultatet av dette arbeidet vil hjelpe meg på alle plan i livet. Tusen takk:)”
 • “Samtalene ga meg muligheten til å snakke om utfordringer som leder og få gode innspill til enkle konkrete ting jeg kan gjøre for å bli en bedre leder, å være en tydeligere leder.”

Tilbakemeldinger kurs i mindfulness og stressmestring på arbeidsplassen

 • Jeg er veldig fornøyd med å ha fått konkrete verktøy, som kan tas i bruk nesten når som helst og hvor som helst – for å kunne «rydde» i eget kaos, og som hjelper meg til å akseptere meg selv og gir meg mulighet til å være tilstede i eget liv.
 • Med å «finne ro» i hverdagslige stressituasjoner. 
 • Finne meg selv. Roen inni meg, og sammen med andre. Akseptere at (sånn) er det. Blitt tryggere på meg selv. Tålmodighet. Tillit. Lærdom om meg selv.
 • Innlæring av pusteteknikk, roe ned, styre kroppens reaksjon på følelser.
 • Forandret mitt syn på meg – kontroll over negative/vonde følelser.
 • Det har vært nyttig for meg å kjenne på viktige grunnleggende følelser i mitt eget liv. Anerkjenne disse følelsene, og kunne si til meg elv at jeg er bra nok slik jeg er. Dessuten er jeg mer til stede i mitt eget liv og mine barns liv. Takk!
 • Har gjort meg til et bedre menneske, både profesjonelt som lærer, men også, og kanskje aller viktigst, en mer anerkjennende og tilstedeværende forelder.
 • En bevisstgjøring på hva oppmerksomt nærvær er for meg, og hvordan jeg bruker det i møte med mennesker. Også en kilde til å få energi.
 • At man har alltid nye muligheter. Også at nærvær er en prosess som jeg kan utvikle i mitt eget tempo.
 • Det er at jeg føler at jeg har en boks med verktøy som kan hjelpe meg. Kommunikasjon med mitt indre. Kanskje lært å kjenne meg selv på en måte – Bli glad i den jeg er. Tusen takk!
 • Bevisstgjøring av at det er mulig å ta valg i forskjellige situasjoner. Finne mer ro – være mer tilstede i nuet, men også i meg selv.
 • Har gitt meg økt innsikt i egen måte å være på overfor andre. Noe å jobbe videre med.

”Jeg har hatt gleden av å jobbe med Anne Grethe Brandtzæg i forbindelse med forskningsprosjektet til TurningPoint Academy programmet i 2007/2008. Anne Grethe har levert individuell og gruppe/team coaching til deler av en toppledergruppe gjennom ett år. Hennes evner til å relatere coachingen til den enkeltes utfordringer, sette dette i virksomhetens kontekst, møte kunden der de er og bidra til å bringe klarhet, oversikt, plan og fremdrift er enestående. Jeg kan på det varmeste anbefale henne for enhver gruppe som ønsker å utvikle seg til et team, og for hver enkelt i teamet for å oppnå nye ferdigheter og mestring i sin jobb og sitt privatliv”.
– Berit Elisabeth Øhn, Senior Manager. Master Certified Coach Accenture. Management Consulting, Talent & Organization Performance.

“Jeg har hatt stor glede av å samarbeide med Anne Grethe Brandtzæg ved flere anledninger, både i forbindelse med gruppecoaching/teambuilding og individuell coaching. Jeg opplever henne som en svært kunnskapsrik og kompetent coach, med stor formidlingskraft og evne til å få frem det beste i andre. Hennes faglige dyktighet kombinert med praktisk erfaring fra arbeidslivet, gjør henne til en svært verdifull samarbeidspartner. Jeg kan gi henne min varmeste anbefaling”.
– Erik Møller, daglig leder Pepp AS

“Anne Grethe er en meget dyktig og behagelig foredragsholder, som vi har benyttet i flere sammenhenger både mot elever og lærere. Vi er like fornøyde hver gang, og opplever meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Vi har brukt Anne Grethe som kursholder i ledelse, coaching og nå sist stressmestring. I en hektisk hverdag opplevde lærerne på seminaret de var på at kurset i stressmestring var en flott avslutning. De fikk fordøyd tankene etter et langt seminar, samtidig som det ga dem nye verktøy som de kan bruke i hverdagen. Vi anbefaler sterkt dette kurset for både næringsliv og skole.” – Petter Skotland, Ungt Entreprenørskap Akershus