Psykoterapi og veiledning

Jeg tilbyr psykoterapi og veiledning ved livskriser, tilknytningstraumer, relasjonelle og emosjonelle utfordringer. Det kan være stressrelaterte utfordringer, uro, slitenhet, utbrenthet, nedstemthet, angst eller selvkritiskhet, problemer i relasjoner eller jobbsammenheng. Du får hjelp til å bli mer oppmerksom på din opplevelse, å lytte til deg selv, dine tanker, følelser og fornemmelser. Jo mer vi gir oss selv mulighet til å merke oss selv, jo større mulighet er det for endring, og at vi opplever økt livskraft og velvære. Du får hjelp til å utforske hva som styrker og inspirerer deg, og som gir energi. Til å oppdage muligheter, støtte deg selv og ta valg som påvirker din livssituasjon i den retningen du ønsker.

 

 

InnerLifeTerapi

En kropps- og følelsesbasert dybdeterapi som hjelper deg til å lytte til ditt indre; til dine behov og verdier, og din «hukommelse» om ditt selv. Behandlingen består av samtaleterapi og terapeutisk massasje/berøring. En behandling starter med en samtale om ditt tema / din utfordring. Den fortsetter med en sakte massasje som hjelper deg til å slappe av slik at du lettere kan fordype deg. Parallelt foregår en terapeutisk dialog hvor du får hjelp til å åpne for en dypere kontakt med deg selv, og bli mer oppmerksom på følelser, tanker og fornemmelser som lett drukner i en travel hverdag. Ut fra det du opplever, veiledes du med spørsmål og fordypning i følelser og kroppsområder, indre bilder, assosiasjon og drømmer. Du kan oppleve velvære, ro, aha-opplevelser, at du blir mer oppmerksom på hva som er viktig for deg og mønstre du ønsker å endre. Metoden er mindfulnessbasert og utviklet på bakgrunn av Carl Gustav Jungs teorier. Den er erfaringsbasert og tilhører de humanistiske og transpersonlige retninger innen psykologien.

 

Coaching

Coaching er en serie samtaler som hjelper deg til å bli mer klar over hva som er livskvalitet for deg. – Å finne ut hva som er viktig for deg og hva du egentlig vil. Det er en utviklingsprosess som støtter deg i å ta valg som bedre harmoniserer med det som er betydningsfullt for deg og den tilværelsen du ønsker å ha. Det er fokus på livet her og nå og på framtiden. Du utforsker tankemønstre og vaner som hindrer deg i å leve slik du ønsker, og hvilke ressurser og verdier du har. Mellom samtalene utfører du oppgaver som er steg på veien til økt livskvalitet for deg.

 

Bestilling og priser

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for info og bestilling av time. Ring meg eller send sms til tlf 997 53 154, eller skriv en epost til annegrethe@lifegarden.no

Prisene for individuelle timer er: 70 minutter kr 900, 90 minutter kr 1200, 2 timer kr 1600*. (Student/AAP/ufør kr 750/1000/1400).

*For bedrifter gjelder andre satser

Avbestilling og endring av timeavtaler

Timer må avbestilles / endres senest 24 timer på virkedager før avtalt tid, ellers må timen betales. Timer på mandager, må avbestilles/endres senest fredag samme klokkeslett som timeavtalen.

 

Anne Grethe Brandtzæg