Mindfulness & Stressmestring (MBSR-kurs)

Treningsprogram over 8 kvelder i Oslo og på Nesodden

Lær effektive verktøy for å styrke din evne til stressmestring, nærvær og indre ro. 

Dette treningsprogrammet skjerper bevisstheten på stressreaksjoner, tanker, følelser og kroppsfornemmelser på en måte som styrker din indre regulering av stress og evnen til å være tilstede her og nå. Forskningen viser at vedvarende trening skaper endringer i hjernen, og øker mestring, livskvalitet, ro og nærvær.

Kurset går over 8 uker med en kurskveld pr uke, og en fordypningsdag mot slutten av kurset. Det er meditative og praktiske øvelser, noe teori med nytt tema hver uke, og hjemmeoppgaver med øvelser etter lydspor og oppmerksomhetstrening.

Kursprogrammet MindfulnessBasert StressReduksjon (MBSR) er grunnlagt av Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusett Medical Center, Center for Mindfulness.

Kurset inneholder både teori og praksis. Du lærer:

 • Verktøy for å regulere indre stress i privatlivet og på jobben
 • Hvordan møte negative tanker og følelser, og utfordringer i livet
 • Teknikker som styrker selvfølelse, energi og evnen til å slappe av
 • Øvelser som styrker livskvalitet og evnen til å være her og nå
 • Hvordan trene mindfulness tilpasset din hverdag

Kurset passer for alle som ønsker å øke sin stresstoleranse og utvikle sitt potensiale

 • Om du ønsker å utvikle deg og bli mer oppmerksomt tilstede
 • Ønsker å bli bedre til å ivareta egen balanse
 • Sliter med stress, søvn, utmattelse, nedstemthet, bekymringer
 • Har helseplager, høyt blodtrykk, smerter mm

Mindfulness-lærer

Anne Grethe Brandtzæg er sertifisert mindfulness-lærer ved NTNU og IMA (Institute for Mindfulnessbased Approaches). Hun har i flere år undervist i mindfulness, stressmestring og relasjonskompetanse for privatpersoner og i arbeidslivet.

Tilbakemeldinger

 • Veldig fornøyd. Har fått mye ut av det.
 • Gode kurskvelder som ga meg nye innsikter.
 • Jeg er veldig fornøyd med å ha fått konkrete verktøy som kan tas i bruk nesten når som helst og hvor som helst.
 • Med å «finne ro» i hverdagslige stressituasjoner. Gode øvelser.
 • Øvelsene gir pusterom, får meg til å slappe av, ikke stresse så mye, til å se andre løsninger.
 • Bedre håndtering av stress, bevisstgjøring, mindre uro.
 • Bevisstgjøring på hva oppmerksomt nærvær er for meg, og hvordan bruke det i møte med mennesker. En kilde til å få energi.
 • Har gjort meg til et bedre menneske, både profesjonelt som lærer, men også, og kanskje aller viktigst, en mer anerkjennende og tilstedeværende forelder.
 • Dyktig kursleder. God til å se alle.

Kursets innhold

 • Guidede instruksjoner i mindfulness meditasjon, kroppsskanning og gående meditasjon.
 • Guided instruksjon i myk og rolig yoga/bevegelsesøvelser
 • Øvelser for å integrere mindfulness i daglivet, i famliien, på arbeidsplassen, nærmiljøet og omgivelsene forøvrig.
 • Tema som presenteres og som vi snakker sammen om:
 1. Å være tilstede I øyeblikket
 2. Å legge merke til det som er gjennom sansene
 3. Å være tilstede i egen kropp
 4. Hvordan stresset påvirker oss og hvordan vi håndterer det
 5. Tanker og stress
 6. Å ønske følelser velkommen
 7. Mindful kommunikasjon med oss selv og andre
 8. Å ta vare på seg selv
 9. Veien videre

Hjemmelekser er en sentral del av kurset. Du trener hjemme på de øvelsene vi gjennomgår på kurset. Disse øvelsene vil hjelpe deg å få størst mulig utbytte av kurset, og er en viktig del av det å bli kjent med mindfulness som er ressurs i eget liv. Vi deler erfaringer knyttet til hjemmeleksene, og støtter deg i utvkiling av din egen praksis.

 • Kurset legger vekt på å skape en trygg, støttende og utforskende atmosfære.
 • Du vil få lydfiler med ulike mindfulness øvelser som du kan øve på hjemme. I tillegg vil du hver uke få et kurshefte med informasjon, øvelser og tips.
 • Kurset foregår i gruppe, men er ikke gruppeterapi. Fokus vil være på øvelser og opplevelser her-og-nå.

Det er viktig at du forsøker å møte til hver kursgang, så langt det lar seg gjøre. Du vil få mes ut av kurset på denne måten.

Før kursoppstart tar jeg gjerne en samtale med deg per telefon slik at vi sammen kan finne ut om dette er et kurs som kan passe for deg.

Les artikkel på Folkehelseinstituttets side: Mindfulness – Helsefremjande tiltak som verkar

Nesodden / Oslo: Åtte onsdager kl 18.00-20.15, og en øvingsdag kl 10-15 lagt til helg.

Dato ikke satt

For å høre mer om kurset, og finne ut om det er noe for deg, anbefales en individuell samtale innen påmelding. (Den er gratis.)

Pris

8 kurskvelder og en fordypningsdag, kurshefte og lydspor med øvelser som brukes på mobiltelefon og pc

 • Kr 5.900 pr deltaker (bedriftspris kr 7.900)
 • Kursbevis gis ved deltakelse på minst 80% av kurset

Påmelding

For info og påmelding ta kontakt med meg: tlf/sms 997 53 154, epost annegrethe@lifegarden.no

Påmelding og avmeldingsregler: Påmelding er bindende. Ved avmelding senere enn 3 uker før kursstart, betales 25% av kursavgiften. Ved avmelding etter kursstart forfaller hele beløpet til betaling. Kursavgift refunderes ikke ved kursdeltakers fravær, avbrudd eller sykdom.

Det tas forbehold om at det melder seg nok deltakere. Hvis kurset avlyses, tilbakebetales innbetalt kursavgift.

Stille dag

Stille dag med mindfulness øvelser kl 10-15 i Oslo. Dato ikke satt.

For deltakere som har deltatt på MBSR-kurset før. Pris kr 850

For leger, behandlere og andre interesserte:

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

MBSR er et 8 ukers program i stressreduksjon. Det er basert på forskjellige metoder hvor mindfulness (oppmerksomt nærvær) er den viktigste faktoren. MBSR programmet ble utformet i 1979 av Jon Kabat-Zinn, PhD og hans kolleger ved Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts, Department of Behavioral and Preventive Medicine, USA. Pr 2016 har over 20 000 personer deltatt på kurset bare ved universitetet i Massachusetts. MBSR-kurset er det eldste og mest utbredte stressreduksjonsprogrammet på verdensbasis, som også er akademisk og medisinsk basert. Det er detaljert beskrevet i Kabat-Zinns bok: ” Full Catastrophy Living”, på norsk “Lev med livets katastrofer”.

Oppmerksomt nærvær er å være bevisst tilstede med en vennlig, ikke-dømmende og aksepterende holdning til det som skjer i øyeblikket. Forskning har vist at denne holdningen har en positiv virkning på personlig velvære og mestringsevne. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet både for mennesker med smerter, kroniske sykdommer, psykiske plager og for folk flest. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv.

Et betydelig antall studier underbygger effektiviteten til MBSR-programmet. Studiene dokumenterer at et høyt antall kursdeltagere erfarer ett eller flere av følgende resultater:

 • færre psykiske og psykosomatiske symptomer

 • økt evne til å effektivt håndtere stressende situasjoner

 • økt evne til å slappe av

 • voksende selvtillit og kapasitet til å godta seg selv

 • økt vitalitet

Kilde: Norsk Forening for Mindfulness lærere (MBSR/MBCT).

“I mediebildet kan vi gjerne få inntrykk av at mindfulness er en rask vei til ro, avspenning og harmoni. Men det nyttige ved metoden er snarere at den kan hjelpe oss å være til stede på en ikke-dømmende måte med det som er utfordrende, vondt og vanskelig i livet. Det er her mindfulness har sitt sterkeste potensiale – enten det gjelder å skulle være mer tilstede i eget liv, eller for de som ønsker å bringe det inn som stressmestring eller i arbeidet med psykiske vansker.” (Psykolog Jon Vøllestad, facebook 12.03.2017).

Metastudie:

Oppmerksomt nærvær og stressmestring (MBSR) for bedre helse, livskvalitet, og sosial fungering hos voksne 

Published   Changed de Vibe M, Bjørndal A, Tipton E, Hammerstrøm KT, Kowalski K.. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) for Improving Health, Quality of Life, and Social Functioning in Adults. Campbell-oversikt – 2012. Campbell Systematic Reviews 2012:3, DOI: 10.4073/csr.2012.3.

Abstract

Mind-body interventions to manage stress-related health problems are of widespread interest. One of the best known methods is mindfulness-based stress reduction (MBSR), andMBSR courses are now offered by health services, as well as in social and welfare settings. In this systematic review, we report on the effects of MBSR interventions on health, quality of life, and social functioning. From the more than 3,000 potentially relevant references identified in two extensive searches, we included 31 relevant studies with an overall total of 1,942 participants, each of whom had been randomised to receive MBSR or other treatment strategies (most often a waiting list control). We utilised all outcome data published in the selected studies using a new statistical method for calculating the effect size. This method addressed the problems presented by the interdependence of many measurements of outcomes.

26 of the 31 studies were identified as having data suitable for meta-analysis. MBSR was found to have a moderate and consistent positive effect on mental health outcomes in both patients selected with somatic problems and with mild to moderate psychological problems, and among participants recruited from community settings. MBSR interventions improved outcomes measuring different aspects of personal development and quality of life. The effects on somatic health outcomes were somewhat smaller. No adverse effects were described. Few studies were found that evaluated the impact of MBSR on social functioning, such as the ability to work.