_DSC1990

Terapi og coaching

Jeg tilbyr terapi og veiledning ved små og store vanskeligheter i livet, livskriser, tilknytningstraumer, relasjonelle og emosjonelle utfordringer. Jeg er opptatt av å bidra til bevisstgjøring av indre ressurser og personlig utvikling som styrker livskvalitet, mestring og livskraft. Jeg tilbyr også veiledning i nærværstrening/ mindfulness. 

Det er en spontan bevegelse i oss alle for relasjoner, tilknytning, helse og livskraft, uansett hvor isolert vi har blitt eller hvor alvorlig traume vi har opplevd. Akkurat som en plante spontant beveger seg mot sollyset, så er det i hver og en av oss en impuls for relasjon, tilknytning og heling. Denne organiske impulsen er fundamentet for NARM.» – Laurence Heller, psykolog.

Mindfulness

Som sertifisert kursholder i det evidensbaserte 8 ukers-kurset MindfulnessBasert StressReduksjon (MBSR) har jeg en grundig utdanning og bakgrunn i nærværstrening. I tillegg til individuell veiledning, tilbyr jeg foredrag og kurs for skoler og bedrifter.

 

Min bakgrunn

Jeg er sertifisert NARM-terapeut, InnerLifeTerapeut og coach, og har gjennomført kurs i nevroaffektiv berøring (NAT). Sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte kurset Mindfulnessbasert stressreduksjon – MBSR, og Mindfulnessbasert kognitiv terapi – MBCT, fra NTNU og IMA, Institute for Mindfulnessbased Approaches.

Forøvrig er jeg utdannet handelsøkonom med masterprogram i samspill og ledelse/ organisasjonspsykologi. Jeg har erfaring med prosjektarbeid, ledelse og HR, og har vært coach i et forskningsprosjekt om coachende lederstil. De siste årene har jeg undervist pedagoger og helsesykepleiere i oppmerksomt nærvær, stressmestring og relasjonskompetanse ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør.