Samtaleterapi

Samtaleterapi

I Oslo og på video. Kort ventetid

 

NARM traumeterapi, samtaleterapi, mindfulnessbasert stressmestring 


NARM traumeterapi, samtaleterapi, mindfulnessbasert stressmestring 

Trenger du noen å snakke med?

Samtaleterapi kan være en god hjelp ved små og store vanskeligheter i livet. – Når du strever og ikke finner veien selv, eller når du har behov for å mestre eller håndtere noe i din situasjon. 

Jeg jobber hovedsaklig psykoterapeutisk, men bruker også  metoder fra coaching og mindfulness. Vi tilpasser samtalene ut fra dine behov og det du trenger å jobbe med. 

Samtaler – nye muligheter

Det er mange gode grunner til å søke hjelp, for eksempel når du:

  • Trenger en å snakke med
  • Er stresset og sliter med å finne ro og balanse
  • Er sliten, nedstemt eller opplever angst
  • Strever med tanker, selvkritikk og selvfølelse
  • Har utfordringer i relasjoner eller jobbsammenheng
  • Lengter etter noe mer i livet
  • Vil styrke evnen til tilstedeværelse og indre ro
  • Ønsker å utvikle sider ved deg selv

I timene

I timene jobber vi sammen med fokus på hele mennesket. Utgangspunktet er ditt tema og det som er ditt ønske for deg selv. Vi utforsker tankemønstre, følelser, fornemmelser, kroppens signaler. Jeg møter deg med varme og aksept, er aktiv og lyttende. 

Du får hjelp til å kjenne etter, lytte innover, føle og reflektere på en måte som kan gi plass for impulser som støtter og styrker deg som person. Det kan gjøre det lettere å håndtere livets utfordringer og ta gode valg for deg selv.

Antall timer varierer fra noen få til å strekke seg over en lengre periode. Det kan være timer ukentlig eller annenhver uke, etter hvert sjeldnere. Det snakker vi om slik at det passer for deg.

NARM – traumeterapi

NARM står for nevroaffektiv relasjonsmodell, og er en metode for å arbeide med relasjons- og utviklingstraumer. 

Fundamentet i NARM er at det er en «spontan bevegelse i oss alle for kontakt med oss selv, relasjoner, helse og livskraft» – impulser som understøtter heling og utvikling. 

NARM-terapi er en undersøkende prosess om hva som hindrer vitalitet og livskraft, noe som ofte henger sammen med ubevisste mønstre og overlevelsesstrategier fra fortiden. 

Metoden legger vekt på å bli oppmerksom på hva som skjer «her og nå» for å støtte og styrke evnen til følelsesregulering, selvforståelse og kontakt med en selv og andre.  

Jeg har gått til samtaler med Anne Grethe med stort personlig utbytte. Ved sitt sterke og gode nærvær skapte hun et trygt rom hvor jeg kunne (gjen)finne mine ressurser. I hvert møte har jeg følt at her er et menneske som vil meg vel, en «hjelper» i ordets rette forstand, med en væremåte og en verktøykasse som har gjort en forskjell i mitt liv.

Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapeut NARM, Coach, Mindfulnesslærer MBSR/MBCT

Jeg er utdannet psykoterapeut og coach med spesialisering og sertifisering som NARM-terapeut og mindfulness-lærer. Jeg har lang erfaring med terapi og coaching, og tilbyr samtaler ved små og store vanskeligheter i livet, og når du ønsker å utvikle deg. 

Individuelle samtaler tilpasses den enkeltes behov. I terapien bruker jeg hovedsaklig NARM – Nevroaffektiv relasjonsmodell, traumeterapi og somatisk mindfulness. Ytterligere bakgrunn fra eksistensiell og transpersonlig terapi basert på Jungs teorier. Nevroaffektiv berøring (NAT), følelsesmessig bearbeiding og mental trening. 

Sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte programmet Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR). Tilbyr veiledning og undervisning i nærværstrening og mindfulnessbasert stressmestring og livsmestring for enkeltpersoner og i arbeidslivet. 

Øvrig bakgrunn fra HR, ledelse og prosjekter i næringsliv, helsevesen og skole, og opprinnelig utdannet innen organisasjon og ledelse. Tilbyr også ledercoaching og medarbeidercoaching.

Medlem av Norsk forening for integrative & komplementære terapeuter, og Norsk forening for mindfulness-lærere MBSR/MBCT, og følger deres etiske retningslinjer. 

Anne Grethe Brandtzæg
Psykoterapeut NARM, Coach, Mindfulness-lærer MBSR/MBCT

Bestilling og pris

Timene foregår vanligvis på mitt kontor, men du også bestille videosamtaler. Timer dag og kveld.

Du kan bestille time ved å sende sms eller e-post. Kort ventetid.

Pris

60 minutter kr 1.300,- 

90 minutter kr 1.950,- 

For bedrifter, leder- og medarbeider-coaching gjelder andre priser.

Avbestilling av timer må gjøres innen 24 timer på en virkedag. 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt på telefon, sms eller e-post. Unngå å skrive sensitiv personinformasjon. Send meg heller en kort melding, så kontakter jeg deg tilbake. Jeg har taushetsplikt, og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt