Personvernerklæring (GDPR)

Behandling av personopplysninger hos Lifegarden Brandtzæg

I min praksis som psykoterapeut, coach og kursleder i Lifegarden Brandtzæg er jeg pliktig til og opptatt av å behandle dine opplysninger på en trygg og sikker måte, og i samsvar med gjeldende lover og regler. EUs personvernforordning (GDPR) tydeliggjør ansvar og plikter for sikker håndtering av personlig informasjon, samt hvilke rettigheter du har som klient i forhold til dine personlige opplysninger.

Behandlingsansvarlig

Lifegarden Brandtzæg (organisasjonsnr. 982411378 MVA) ved eier og daglig leder Anne Grethe Brandtzæg, tlf 99753154, epost annegrethe@lifegarden.no er ansvarlig for behandling, lagring og sletting av personopplysninger i virksomheten.

Lifegarden Brandtzæg er behandlingsansvarlig for:

 • Klienter
 • Kursdeltakere
 • Kunder og leverandører

Formål med behandling av personopplysninger 

 • Inngå avtale med klienter
 • Registrere klienter 
 • Registrere navn og telefonnummer til klientens fastlege når dette skriftlig er avtalt med klienten
 • Registrere kursdeltakere 
 • Registrere kunder og leverandører 
 • Føre arbeidsnotater i forbindelse med konsultasjoner 
 • Fakturering og regnskapsføring 

Hva slags personopplysninger behandles 

 • Navn og fødselsdato 
 • Kontaktinformasjon: telefonnummer, epostadresse, bostedsadresse 
 • Journalnotater 
 • Informasjon til bruk i fakturering og regnskapsføring 
 • Kunders og leverandørers kontakt- og betalingsinformasjon 

Grunnlag for behandling av personopplysninger 

 • Å overholde avtaler med klienter 
 • Å overholde avtaler med kursdeltakere 
 • Å overholde rettslige forpliktelser som virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold 
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav

Utlevering av personopplysninger til andre 

Lifegarden Brandtzæg kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte. 

Virksomheten bruker følgende databehandlere: 

 • One.com for web-hotel
 • WordPress for levering av nettside
 • One.Com, Microsoft Office 365/Outlook og Gmail for epost-tjenester
 • Conta.no for fakturering
 • Vipps bedrift for betaling
 • Whereby.com benyttes til digitale samtaler
 • Kartra for registrering av kursdeltakere og e-post-tjenester 
 • Regnskapsføring og økonomi v/ Tove Sikkeland Økonomiske tjenester

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Google Inc benyttes som databehandler for anonymisert nettstedstrafikk. Google Analytics bruker cookies/informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie er kun generell statistikk, og sendes til og lagres på Googles servere. Googles personvernregler gjelder for alle tjenester som Google Inc. tilbyr. På www.nettvett.no kan du lese om om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise/slette informasjonskapsler. 

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser, har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet. 

Hvor lenge oppbevares personopplysningene? 

Personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Henvendelser på epost/ sms slettes når avtale er inngått. Lovbestemte regler, for eksempel lagring for regnskapsmessige formål og andre rettslige forpliktelser, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for sletting. 

Dine rettigheter

Enkeltpersoner har rett til og kan til enhver tid: 

 • Få innsyn i sine personopplysninger 
 • Endre sine personopplysninger 
 • Be om sletting av sine personopplysninger 
 • Avslutte avtaleforholdet 

Informasjonssikkerhet 

Beskyttelse av personopplysninger er av stor viktighet, og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter. 

Klagerett 

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet. 

Kontaktinformasjon 

Nettstedsadresse: https://lifegarden.no

E-post: post@lifegarden.no

Tel: 99753154