Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapeut NARM, coach, mindfulness lærer MBSR/MBCT

Jeg er utdannet psykoterapeut og coach med spesialisering og sertifisering som NARM-terapeut (Master NARM practitioner) og mindfulness-lærer. Med bakgrunn i lang erfaring med individuelle terapisamtaler og coaching, tilbyr jeg samtaler ved små og store vanskeligheter i livet, og når du ønsker å utvikle deg.

Individuelle samtaler tilpasses den enkeltes behov. I terapien bruker jeg hovedsaklig NARM – Nevroaffektiv relasjonsmodell, traumeterapi og mindfulness. Ytterligere bakgrunn fra eksistensiell og transpersonlig terapi, nevroaffektiv berøring (NAT) og mental trening. Jeg har jobbet mye med en kropps- og følelsesbasert dybdeterapi basert på Jungs teorier.

Undervisning i nærværstrening og mindfulnessbasert stressmestring for enkeltpersoner og i  arbeidslivet. Jeg er sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte programmet Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR). Har holdt mange kurs i livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær for pedagoger. 

Min bakgrunn forøvrig er fra HR, ledelse og prosjekter i næringsliv, helsevesen og skole. Opprinnelig utdannet innen organisasjon og ledelse. Jeg tilbyr ledercoaching og medarbeidercoaching. 

Medlem av Norsk forening for integrative & komplementære terapeuter, og Norsk forening for mindfulness-lærere MBSR/MBCT, og følger deres etiske retningslinjer. Faglig oppdatering gjennom undervisning og veiledningsgrupper.

Samtaler – nye muligheter

Terapeutiske samtaler kan være en god hjelp når du strever og ikke finner veien videre, når du trenger medfølelse eller når du har behov for å mestre eller håndtere noe i din situasjon. Det er mange gode grunner til å søke hjelp, for eksempel når du:

• Trenger en å snakke med
• Er stresset og sliter med å finne ro og balanse
• Er sliten, nedstemt eller opplever angst
• Strever med tanker, selvkritikk og selvfølelse
• Har utfordringer i relasjoner eller jobbsammenheng
• Lengter etter noe mer i livet
• Vil styrke evnen til tilstedeværelse og indre ro
• Ønsker å utvikle sider ved deg selv

I timene

I timene jobber vi sammen med fokus på hele mennesket. Utgangspunktet er ditt tema og det du ønsker for deg selv. Vi utforsker tanker, følelser, fornemmelser, kroppens signaler. Jeg møter deg med varme og aksept, er aktiv og lyttende.

Du får hjelp til å kjenne etter, lytte innover, reflektere, skape rom for nye impulser på en måte som støtter og styrker deg som person. Det kan gjøre det lettere å håndtere livets utfordringer og ta gode valg for deg selv.

Antall samtaler varierer fra noen få til å strekke seg over en lengre periode. Det kan være samtaler ukentlig eller annenhver uke, etter hvert sjeldnere. Det snakker vi om slik at det passer for deg.

Nevroaffektiv relasjonsmodell – NARM

NARM står for nevroaffektiv relasjonsmodell, og er en metode for å arbeide med relasjons- og utviklingstraumer. 

Fundamentet i NARM er at det er en «spontan bevegelse i oss alle for relasjoner, tilknytning, helse og livskraft» – impulser som understøtter heling og utvikling. 

NARM-terapi er en undersøkende prosess for å finne ut av hva som hindrer vitalitet og livskraft, noe som ofte henger sammen med overlevelsesstrategier fra fortiden. 

Metoden legger vekt på å arbeide i nåtiden for å støtte og styrke evnen til selvregulering og kontakt med seg selv og andre.  

«Just as a plant spontaneously moves toward sunlight, there is in each of us an impulse towards healing and connection».

– Ph.D. Laurence Heller, NeuroAffektiv RelasjonsModell, NARM