Coaching

Leder- & medarbeider-coaching

Coaching er utviklingsorienterte samtaler som bidrar til et sterkere fokus på dine ressurser  og orientering mot muligheter og løsninger. Det er en utviklingsprosess som støtter deg i å ta valg som bedre harmoniserer med det du ønsker å skape eller mestre, og som er viktig for deg. 

Det er fokus på livet her og nå og på framtiden. Du får hjelp til å sette mål, utforske tankemønstre og vaner som kan stå i veien for det du ønsker, og hva som kan støtte deg på veien. Mellom samtalene utfører du oppgaver som er steg på veien i den retningen du ønsker å gå.

Hvorfor coaching?

  • Du trenger en å sparre med. En som lytter, stiller de gode spørsmålene som klargjør tankene og bidrar til refleksjon
  • Sette gode mål
  • Finne ut hva som er viktig for deg. Sterkere forankring i verdier
  • Skape selvtillit og mestringstro. Se muligheter
  • Utvikle deg profesjonelt eller privat
  • Står fast, bryte mønster
  • Utvikle relasjonelle ferdigheter
  • Balansere privatliv / jobb
  • Håndtere stress og emosjoner

Ifølge forskning kan coaching ha effekt på relasjoner og samspill, rollekonflikter, arbeidspress, kontroll over egen arbeidssituasjon, evnen til å sette gode mål og til å nå mål, troen på at man kan mestre, stress, nedstemthet og angst. 

Bestill coaching

Du kan bestille timer eller et coachingforløp over tid. Møtene foregår på mitt kontor, med video, telefon eller en kombinasjon alt etter hva du har behov for. 

Coachingen har medført at jeg har blitt mer bevisst på min rolle som leder, og jeg har utviklet større trygghet, selvtillit og tilfredshet i rollen. Jeg har blitt klarere og tydeligere i min kommunikasjon, og flinkere til å si fra. Jeg har blitt mer bevisst på og tatt i bruk flere egenskaper hos meg selv.

"Jeg er positivt overrasket over hvordan en dybdesamtale og fire telefoncoachinger kunne bidra med så mye. Jeg ble aktivert, har snudd mønstre og funnet nye mestringsstrategier. Det er utrolig hvordan coaching kan hjelpe hvis man står fast og trenger å komme inn på nye spor."

"Coachen håndterte et vanskelig tema meget profesjonelt og på en tillitsvekkende måte. Coachens dyktighet ved valg av metoder gjorde at jeg fant kilder og nye ord/tanker og ikke minst verktøy og triks til å kunne bryte ikke-fungerende mønstre/uvaner. Ved bl a bruk av kropp, farver, symboler, følelser, visualisering "sitter" virkningen av sesjonen bokstavlig talt i ryggraden."