Mindfulness

Anne Grethe Brandtzæg, mindfulnesslærer MBSR/MBCT

Jeg er sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte kursprogrammet Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR), og har fordypet meg i forskjellige programmer om meditasjon, selvmedfølelse og medfølelse. Jeg har holdt kurs for forskjellige faggrupper. 

Sammen med en kollega har jeg utviklet og undervist på en kursrekke om Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær for pedagoger og skolehelsetjeneste i regi av Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Lærere rapporterte effekter som redusert stress, økt selvregulering og velvære, økt selvinnsikt om egen innvirkning på elever og kolleger.

DSC1990-scaled.jpg

Mindfulness – individuell undervisning

Mindfulness/oppmerksomt nærvær handler om å øve på å bli mer oppmerksom på hva som skjer på innsiden her og nå. – Bli mer klar over tanker og følelser, og kunne møte det på en mer bevisst måte fremfor å handle på autopilot. 

Gjennom å øve på mindfulness, styrkes evnen til å regulere tanker og følelser slik at man utvider sitt reportoar for å håndtere det som oppstår. Det kan for eksempel være hvordan man håndterer stress, negative tanker og vanskelige følelser. 

Du kan bestille individuelle timer med undervisning i mindfulness, og få korte øvelser å trene på i din egen hverdag.  

Mindfulnessbasert stressreduksjon – MBSR

Et forskningsbasert kursprogram over 8 uker som gir konkrete verktøy og teknikker til bruk i hverdagen. 

Det passer for alle som ønsker å utvikle seg og som ønsker å øke sin stresstoleranse og evne til ro. 

MBSR er et av de mest dokumenterte mindfulness programmene på verdensbasis. 

 

Mindfulness på arbeidsplassen

Undervisning i mindfulness med teori og øvelser for forskjellige faggrupper. Undervisning via fysisk oppmøte eller video. 

For ansatte i skole, barnehage og skolehelsetjeneste: 

  • Med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap er formålet å trene og utvikle deltakernes nærværs- og relasjonskompetanse, gi redskaper og tilnærminger med tanke på livsmestring og psykisk helse i barnehage og skole.
  • Internasjonal forskning viser til at mindfulness fremmer klasseledelse, at lærere blir mer tunet inn på elevenes behov, og at de oppnår mer støttende relasjoner med elever.