Mindfulness

Mindfulness – individuelle timer

Mindfulness/oppmerksomt nærvær handler om å øve på å bli mer oppmerksom på hva som skjer på innsiden her og nå. – Bli mer klar over tanker og følelser, og kunne møte det på en mer bevisst måte fremfor å handle på autopilot. 

Gjennom å øve på mindfulness, styrkes evnen til å regulere tanker og følelser slik at man utvider sitt reportoar for å håndtere det som oppstår. Det kan for eksempel være hvordan man håndterer stress, negative tanker og vanskelige følelser. 

Du kan bestille individuelle timer med undervisning i mindfulness, og få korte øvelser å trene på i din egen hverdag. 

dingzeyu-li-ie8WW5KUx3o-unsplash

Mindfulnessbasert stressreduksjon – MBSR

Mange jobber, roller og livssituasjoner er krevende og stressende. Vi kan gjøre mye selv ved å tilegne oss kunnskap og teknikker for å håndtere stress og øke vår stresstoleranse . 

MBSR er et forskningsbasert kursprogram over 8 uker som gir teori, konkrete verktøy og teknikker til bruk i hverdagen.

Det passer for alle som ønsker å utvikle seg og som ønsker å øke sin stresstoleranse og evne til ro. 

MBSR er utviklet av Jon Kabat-Zinn, PhD, ved stressklinikken, Universitetet i Massachusetts, og er et av de mest dokumenterte mindfulness programmene på verdensbasis.   

Mindfulness i arbeidslivet

Fra oktober/november 2022 planlegger Anne Sælebakke og jeg en ny digital etterutdanning: «LIVSMESTRING I PRAKSIS. Personlig kompetanse i samhandling med barn og unge». Mer informasjon legges ut her når den er klar. 

Etterutdanningen er en videreføring av kursrekken vi bygde opp og ledet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP, fra 2013-2020: Livsmestring og relasjonskompetanse. Oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge.

  • For deg som vil trene og utvikle din nærværs- og relasjonskompetanse, og som er på leting etter redskaper og tilnærminger med tanke på livsmestring og psykisk helse i barnehage og skole.
  • Basert på forskningsbasert kunnskap
  • Internasjonal forskning viser til at lærere som øver på oppmerksomt nærvær styrker klasseledelse, de blir mer tonet inn på elevenes behov og de oppnår mer støttende relasjoner til elever.

Anne Grethe Brandtzæg, mindfulnesslærer MBSR/MBCT

Sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte kursprogrammet Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR/MBCT). Jeg har fordypet meg i forskjellige programmer om meditasjon, selvmedfølelse og medfølelse, holder kurs for forskjellige faggrupper i arbeidslivet. 

Sammen med en kollega har jeg utviklet og undervist på en kursrekke om Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær for pedagoger og skolehelsetjeneste i regi av Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Lærere rapporterte effekter som redusert stress, økt selvregulering og velvære, økt selvinnsikt om egen innvirkning på elever og kolleger.

DSC1990-scaled.jpg