Mindfulness

Mindfulness – individuelle timer

Mindfulness/oppmerksomt nærvær handler om å øve på å bli mer oppmerksom på hva som skjer på innsiden her og nå. – Bli mer klar over tanker og følelser, og kunne møte det på en mer bevisst måte fremfor å handle på autopilot. 

Gjennom å øve på mindfulness, styrkes evnen til å regulere tanker og følelser slik at man utvider sitt reportoar for å håndtere det som oppstår. Det kan for eksempel være hvordan man håndterer stress, negative tanker og vanskelige følelser. 

Du kan bestille individuelle timer med undervisning i mindfulness, og få korte øvelser å trene på i din egen hverdag. 

dingzeyu-li-ie8WW5KUx3o-unsplash

Mindfulnessbasert stressreduksjon – MBSR

Mange jobber, roller og livssituasjoner er krevende og stressende. Vi kan gjøre mye selv ved å tilegne oss kunnskap og teknikker for å håndtere stress og øke vår stresstoleranse . 

MBSR er et forskningsbasert kursprogram over 8 uker som gir teori, konkrete verktøy og teknikker til bruk i hverdagen.

Det passer for alle som ønsker å utvikle seg og som ønsker å øke sin stresstoleranse og evne til ro. 

MBSR er utviklet av Jon Kabat-Zinn, PhD, ved stressklinikken, Universitetet i Massachusetts, og er et av de mest dokumenterte mindfulness programmene på verdensbasis.   

Mindfulness i arbeidslivet

Undervisning for arbeidsliv og organisasjoner. 

Kursprogram for ansatte i skole, barnehage og skolehelsetjeneste sammen med Anne Sælebakke, lærer, fysioterapeut og psykoterapeut. 

  • Trene og utvikle nærværs- og relasjonskompetanse, gi redskaper og tilnærminger med tanke på livsmestring og psykisk helse i barnehage og skole.
  • Med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap
  • Internasjonal forskning viser til at mindfulness fremmer klasseledelse, lærere blir mer tunet inn på elevenes behov, og at de oppnår mer støttende relasjoner til elever.

 

Anne Grethe Brandtzæg, mindfulnesslærer MBSR/MBCT

Sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte kursprogrammet Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR/MBCT). Jeg har fordypet meg i forskjellige programmer om meditasjon, selvmedfølelse og medfølelse, holder kurs for forskjellige faggrupper i arbeidslivet. 

Sammen med en kollega har jeg utviklet og undervist på en kursrekke om Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær for pedagoger og skolehelsetjeneste i regi av Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Lærere rapporterte effekter som redusert stress, økt selvregulering og velvære, økt selvinnsikt om egen innvirkning på elever og kolleger.

DSC1990-scaled.jpg