Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapi og veiledning

Coaching

Mindfulnessbasert stressreduksjon – MBSR

Oppmerksomt nærvær i skole og arbeidsliv