Anne Grethe Brandtzæg

  • Samtaleterapi
  • Traumeterapi NARM
  • Coaching
  • Undervisning i mindfulness
  • Mindfulnessbasert stressreduksjon – MBSR
  • Oppmerksomt nærvær i skole og arbeidsliv