Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapi og veiledning

Coaching

Undervisning i mindfulness

Mindfulnessbasert stressreduksjon – MBSR

Oppmerksomt nærvær i skole og arbeidsliv