Individuelle samtaler

Individuelle samtaler

Samtaleterapi og coaching med

Anne Grethe Brandtzæg
Anne Grethe Brandtzæg

Trenger du noen å snakke med?

Samtaleterapi og coaching kan være en god hjelp ved små og store vanskeligheter i livet. – Når du strever og ikke finner veien selv, eller når du har behov for å mestre eller håndtere noe i din situasjon. 

Jeg benytter hovedsaklig psykoterapi, men kan også bruke coaching og mindfulness-øvelser. Samtalene tilpasses dine behov og det du trenger å jobbe med. 

Samtaler – nye muligheter

Det er mange gode grunner til å søke hjelp, for eksempel når du:

  • Trenger en å snakke med
  • Er stresset og sliter med å finne ro og balanse
  • Er sliten, nedstemt eller opplever angst
  • Strever med tanker, selvkritikk og selvfølelse
  • Har utfordringer i relasjoner eller jobbsammenheng
  • Lengter etter noe mer i livet
  • Vil styrke evnen til tilstedeværelse og indre ro
  • Ønsker å utvikle sider ved deg selv

I timene

I timene jobber vi sammen med fokus på hele mennesket. Utgangspunktet er ditt tema og det du ønsker for deg selv. Vi utforsker tanker, følelser, fornemmelser, kroppens signaler. Jeg møter deg med varme og aksept, er aktiv og lyttende. 

Du får hjelp til å kjenne etter, lytte innover, reflektere, skape rom for nye impulser på en måte som støtter og styrker deg som person. Det kan gjøre det lettere å håndtere livets utfordringer og ta gode valg for deg selv.

Antall samtaler varierer fra noen få til å strekke seg over en lengre periode. Det kan være samtaler ukentlig eller annenhver uke, etter hvert sjeldnere. Det snakker vi om slik at det passer for deg.

Mindfulness 

Mindfulness/oppmerksomt nærvær handler om å øve på å være tilstede med det som er.  

Mindfulness-trening hjelper deg med å bli mer klar over tanker, følelser og handlinger, og å kunne møte det som oppstår på en mer betraktende og aksepterende måte. Det gir rom for å håndtere stressende tanker og følelser mer bevisst.

I timene kan vi benytte mindfulness for å bli mer oppmerksom på tanker, følelser og kroppens signaler. 

Det går også an å bestille undervisning i mindfulness, og få øvelser å trene på i din egen hverdag. 

Jeg har gått til samtaler med Anne Grethe med stort personlig utbytte. Ved sitt sterke og gode nærvær skapte hun et trygt rom hvor jeg kunne (gjen)finne mine ressurser. I hvert møte har jeg følt at her er et menneske som vil meg vel, en «hjelper» i ordets rette forstand, med en væremåte og en verktøykasse som har gjort en forskjell i mitt liv.

Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapeut NARM, Coach, Mindfulnesslærer MBSR/MBCT

Jeg er utdannet psykoterapeut og coach med spesialisering og sertifisering som NARM-terapeut og mindfulness-lærer. Jeg har lang erfaring med terapi og coaching, og tilbyr samtaler ved små og store vanskeligheter i livet, og når du ønsker å utvikle deg. 

Individuelle samtaler tilpasses den enkeltes behov. I terapien bruker jeg hovedsaklig NARM – Nevroaffektiv relasjonsmodell, traumeterapi og somatisk mindfulness. Ytterligere bakgrunn fra eksistensiell og transpersonlig terapi basert på Jungs teorier. Nevroaffektiv berøring (NAT),  emosjonell bearbeiding og mental trening. 

Sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte programmet Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR). Tilbyr veiledning og undervisning i nærværstrening og mindfulnessbasert stressmestring og livsmestring for enkeltpersoner og i arbeidslivet. 

Øvrig bakgrunn fra HR, ledelse og prosjekter i næringsliv, helsevesen og skole, og opprinnelig utdannet innen organisasjon og ledelse. Tilbyr også ledercoaching og medarbeidercoaching.

Medlem av Norsk forening for integrative & komplementære terapeuter, og Norsk forening for mindfulness-lærere MBSR/MBCT, og følger deres etiske retningslinjer. 

Anne Grethe Brandtzæg
Psykoterapeut NARM, Coach, Mindfulness-lærer MBSR

Bestilling og pris

Timene foregår vanligvis på mitt kontor, men du også bestille videosamtaler. Timer både dag og kveld.

Du kan bestille time ved å sende sms eller e-post. Kort ventetid.

Pris

60 minutter kr 1200,- inkl. mva

75 minutter kr 1500,- inkl. mva

For bedrifter gjelder andre priser.

Avbestilling/endring av timer må gjøres innen 24 timer på en virkedag før avtalt tid. Timer på mandag, må avbestilles på fredag.

Hvis du ikke kan møte til avtalt time på grunn av karantene eller symptomer, kan vi gjennomføre timen med video eller telefon. 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt på telefon, sms eller e-post. Unngå å skrive sensitiv personinformasjon. Send meg heller en kort melding, så kontakter jeg deg tilbake. Jeg har taushetsplikt, og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt