Samtaleterapi
traumeterapi coaching, mindfulness

I Oslo og på video. Kort ventetid

Anne Grethe Brandtzæg
psykoterapeut, coach, mindfulnesslærer

Samtaler – Nye muligheter

Samtaleterapi kan være en god hjelp ved små og store vanskeligheter i livet. – Når du strever og ikke finner veien selv, eller når du har behov for å mestre eller håndtere noe i din situasjon. 

  • Trenger du noen å snakke med?
  • Føler du deg nedstemt eller opplever du angst?
  • Strever du med negative tanker, selvkritikk og selvfølelse?
  • Har du utfordringer i relasjoner eller jobbsammenheng?
  • Er du stresset og sliter med å finne ro og balanse?
  • Lengter etter noe mer i livet?
  • Ønsker å utvikle sider ved deg selv?
Jeg jobber med samtaleterapi, NARM traumeterapi, coaching og mindfulness. Hva du trenger finner vi ut av slik at samtalene tilpasses dine behov og det du trenger å jobbe med. 
 
Noen har god nytte av kroppsbasert terapi. Da bruker jeg metoden nevroaffektiv berøring (NAT). 

I timene

I timene jobber vi sammen med fokus på hele mennesket. Vi utforsker ditt tema og det du ønsker for deg selv. Jeg møter deg med varme og aksept, er aktiv og lyttende. 

Du får hjelp til å reflektere, kjenne etter og åpne for impulser som støtter og styrker deg som person. Det kan gjøre det lettere å håndtere livets utfordringer og ta gode valg for deg selv.

Antall timer varierer fra noen få til å strekke seg over en lengre periode. Det kan være timer ukentlig eller annenhver uke, etter hvert sjeldnere. Det snakker vi om slik at det passer for deg. 

NARM – traumeterapi

NARM står for nevroaffektiv relasjonsmodell, og er en metode for å arbeide med relasjons- og utviklingstraumer. 

Fundamentet i NARM er at det i oss alle finnes en spontan indre bevegelse til økt helse og livskraft.

NARM-terapi er en undersøkende prosess om hva som hindrer vitalitet og livskraft, noe som ofte henger sammen med ubevisste mønstre og overlevelsesstrategier fra fortiden som fremdeles utspiller seg.  

Metoden legger vekt på å bli oppmerksom på hva som skjer «her og nå» for å styrke følelsesregulering og kontakten med seg selv og andre. 

NeuroAffective Touch – NAT

NeuroAffective Touch® er en somatisk metode/kroppsterapi som fokuserer på tilknytning, emosjonelle og relasjonelle sår/brudd som ikke så lett kan bli møtt med kognitive verbale verktøy. 

Berøring er grunnlaget for vår relasjonelle erfaring. Inntonet varsom berøring er fundamentalt viktig for utvikling av hjernen, emosjonell og kognitiv utvikling og for en aktiv integrering mellom kropp og sinn. 

NeuroAffective Touch er utviklet av dr. Aline LaPierre, kliniker, forfatter, lærer og leder for United States Association of Body Psychotherapy.

Jeg har gått til samtaler med Anne Grethe med stort personlig utbytte. Ved sitt sterke og gode nærvær skapte hun et trygt rom hvor jeg kunne (gjen)finne mine ressurser. I hvert møte har jeg følt at her er et menneske som vil meg vel, en «hjelper» i ordets rette forstand, med en væremåte og en verktøykasse som har gjort en forskjell i mitt liv.

Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapeut NARM, Kroppsterapeut NAT, Coach, Mindfulnesslærer MBSR/MBCT

Jeg er utdannet psykoterapeut og coach med spesialisering og sertifisering som NARM-terapeut og mindfulness-lærer. Jeg har lang erfaring med terapi og coaching, og tilbyr samtaler ved små og store vanskeligheter i livet, emosjonelle og relasjonelle utfordringer og når du ønsker å utvikle deg. Individuelle samtaler tilpasses den enkeltes behov. I kroppsterapien bruker jeg Nevroaffektiv berøring (NAT). 

Som sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte programmet Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR) tilbyr jeg veiledning og undervisning i nærværstrening og mindfulnessbasert stressmestring og livsmestring for enkeltpersoner og i arbeidslivet. 

Øvrig bakgrunn fra ledelse, personal og prosjekter i næringsliv, helsevesen og skole, og opprinnelig utdannet innen organisasjon og ledelse. Tilbyr også ledercoaching og medarbeidercoaching.

Medlem av Norsk forening for integrative & komplementære terapeuter og Norsk forening for mindfulness-lærere MBSR/MBCT, og følger deres etiske retningslinjer. 

Anne Grethe Brandtzæg
Psykoterapeut NARM, Coach, Mindfulness-lærer MBSR

Bestilling og pris

Timene foregår vanligvis på mitt kontor, men du også bestille videosamtaler. Timer dag og kveld.

Du kan bestille time ved å sende sms eller e-post. Kort ventetid.

Pris

60 minutter kr 1.300,- 

90 minutter kr 1.875,- 

For ledercoaching og bedrifter gjelder andre priser.

Avbestilling av timer må gjøres innen 24 timer på en virkedag. 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt på telefon, sms eller e-post. Unngå å skrive sensitiv personinformasjon. Send meg heller en kort melding, så kontakter jeg deg tilbake. Jeg har taushetsplikt, og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt