Legg til din overskrift her

Velkommen til samtaler med Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapeut NARM, Coach, Mindfulnesslærer MBSR/MBCT

Av og til kan vi trenge hjelp for å komme videre. Når vi strever og har behov for å få det bedre, eller når vi har ønsker å utvikle oss. Vi har alle iboende impulser som kan støtte og styrke vårt velvære og vår livskvalitet. 

Jeg tilbyr coaching og terapeutiske samtaler ved små og store vanskeligheter i livet, tilknytningstraumer, relasjonelle og emosjonelle utfordringer. Eller når du ønsker å utvikle deg, styrke sider ved deg selv.

Jeg er sertifisert NARM-terapeut og coach, og har lang erfaring med individuelle samtaler. Bakgrunn fra eksistensiell/transpersonlig og kroppsorientert terapi og coaching. Sertifisert mindfullnesslærer i Mindfulnessbasert stressreduksjon, MBSR.

DSC1990-scaled-1.jpg

Samtaler – nye muligheter

Coaching og terapeutiske samtaler kan være en god hjelp når du strever og ikke finner veien videre selv, eller når du har behov for å se muligheter for å mestre eller håndtere noe i din situasjon. Det er mange gode grunner til å søke hjelp, for eksempel når du:

  • Trenger en å snakke med
  • Er stresset og sliter med å finne ro og balanse
  • Er sliten, nedstemt eller opplever angst
  • Strever med tanker, selvkritikk og selvfølelse
  • Har utfordringer i relasjoner eller jobbsammenheng
  • Lengter etter noe mer i livet
  • Vil styrke evnen til tilstedeværelse og indre ro
  • Ønsker å utvikle sider ved deg selv

I timene

I timene jobber vi sammen med fokus på hele mennesket. Utgangspunktet er ditt tema og det du ønsker for deg selv. Vi utforsker tanker, følelser, fornemmelser, kroppens signaler. Jeg møter deg med varme og aksept, er aktiv og lyttende. 

Du får hjelp til å kjenne etter, lytte innover, reflektere, skape rom for nye impulser på en måte som støtter og styrker deg som person. Det kan gjøre det lettere å håndtere livets utfordringer og ta gode valg for deg selv.

Antall samtaler varierer fra noen få til å strekke seg over en lengre periode. Det kan være samtaler ukentlig eller annenhver uke, etter hvert sjeldnere. Det snakker vi om slik at det passer for deg.

Mindfulness undervisning

Mindfulness/oppmerksomt nærvær handler om å øve på å være tilstede med det som er.  

Mindfulness-trening hjelper deg med å bli mer klar over tanker, følelser og handlinger, og å kunne møte det som oppstår på en mer betraktende og aksepterende måte. Det gir rom for å håndtere stressende tanker og følelser på en mer bevisst måte fremfor å agere på autopilot. 

I timene benytter vi mindfulness for å være tilstede med det som er. Du kan også bestille undervisning i mindfulness, og få øvelser å trene på i din egen hverdag. 

Jeg har gått til samtaler med Anne Grethe med stort personlig utbytte. Ved sitt sterke og gode nærvær skapte hun et trygt rom hvor jeg kunne (gjen)finne mine ressurser. I hvert møte har jeg følt at her er et menneske som vil meg vel, en «hjelper» i ordets rette forstand, med en væremåte og en verktøykasse som har gjort en forskjell i mitt liv.

Anne Grethe Brandtzæg

Psykoterapeut NARM, Coach, Mindfulnesslærer MBSR/MBCT

Jeg er utdannet psykoterapeut og coach med spesialisering og sertifisering som NARM-terapeut (Master NARM practitioner) og mindfulness-lærer. Med bakgrunn i lang erfaring med individuelle terapisamtaler og coaching, tilbyr jeg samtaler ved små og store vanskeligheter i livet, og når du ønsker å utvikle deg.

Individuelle samtaler tilpasses den enkeltes behov: coaching eller terapeutiske samtaler. I terapien bruker jeg hovedsaklig NARM – Nevroaffektiv relasjonsmodell,  traumeterapi og mindfulness. Ytterligere bakgrunn fra kroppsorientert terapi, nevroaffektiv berøring (NAT), eksistensiell/transpersonlig terapi/coaching og mental trening.

Jeg tilbyr også leder- og medarbeidercoaching, samt undervisning i nærværstrening og mindfulnessbasert stressmestring.

Jeg er sertifisert mindfulness-lærer i det evidensbaserte programmet Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR). Har undervist i oppmerksomt nærvær knyttet til selvmedfølelse, medfølelse, relasjonskompetanse og livsmestring for pedagoger og andre faggrupper.

Min bakgrunn er forøvrig fra HR, ledelse og prosjekter i næringsliv, helsevesen og skole. Opprinnelig er jeg utdannet innen organisasjon og ledelse.

Medlem av Norsk forening for integrative & komplementære terapeuter, og Norsk forening for mindfulness-lærere MBSR/MBCT, og følger deres etiske retningslinjer. Faglig oppdatering skjer kontinuerlig ved deltakelse i undervisning og veiledningsgrupper. 

Anne Grethe Brandtzæg
Psykoterapeut NARM, Coach, Mindfulness-lærer MBSR

Bestilling og pris

Timene foregår vanligvis på mitt kontor, men du også bestille videosamtaler. Timer både dag og kveld.

Du kan bestille time ved å sende sms eller e-post. Kort ventetid.

Pris

60 minutter kr 1200,- inkl. mva

75 minutter kr 1500,- inkl. mva

For bedrifter gjelder andre priser.

Avbestilling/endring av timer må gjøres innen 24 timer på en virkedag før avtalt tid, ellers må timen betales uansett årsak. Timer på mandag, må avbestilles på fredag.

Hvis du ikke kan møte til avtalt time på grunn av karantene eller symptomer, gjennomføres timen vanligvis med video eller telefon. 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt på telefon, sms eller e-post. Unngå å skrive sensitiv personinformasjon. Send meg heller en kort melding, så kontakter jeg deg tilbake. Jeg har taushetsplikt, og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.