Terapi/coaching

Samtaler gir nye muligheter

Jeg tilbyr coaching og terapeutiske samtaler ved små og store vanskeligheter i livet, livskriser, tilknytningstraumer, relasjonelle og emosjonelle  utfordringer. Det kan være stressrelaterte utfordringer, uro, slitenhet, nedstemthet, angst, tankekjør, problemer i relasjoner eller jobbsammenheng. Det kan også være for personlig utvikling, økt selvledelse og mestring.

I timene tar vi utgangspunkt i din intensjon – hva du ønsker for deg selv. I forhold til ditt tema utforsker vi tanker, følelser, fornemmelser og kroppens signaler på en ressursorientert måte som bidrar til refleksjon, som klargjør og styrker deg som person. 

Varigheten på en prosess varierer fra noen få samtaler til å strekke seg over en lengre periode. Det kan være samtaler ukentlig eller hver andre uke, etter hvert sjeldnere avhengig av ditt behov. 

Anne Grethe Brandtzæg
Psykoterapeut NARM, Coach, Mindfulness-lærer MBSR

«Just as a plant spontaneously moves toward sunlight, there is in each of us an impulse towards healing and connection».

– Ph.D. Laurence Heller, NeuroAffektiv RelasjonsModell, NARM

Samtaler gir nye muligheter

Jeg tilbyr coaching og terapeutiske samtaler ved små og store vanskeligheter i livet, livskriser, tilknytningstraumer, relasjonelle og emosjonelle  utfordringer. Det kan være stressrelaterte utfordringer, uro, slitenhet, nedstemthet, angst, tankekjør, problemer i relasjoner eller jobbsammenheng. Det kan også være for personlig utvikling, økt selvledelse og mestring.

I timene tar vi utgangspunkt i din intensjon – hva du ønsker for deg selv. I forhold til ditt tema utforsker vi tanker, følelser, fornemmelser og kroppens signaler på en ressursorientert måte som bidrar til refleksjon, som klargjør og styrker deg som person. 

Varigheten på en prosess varierer fra noen få samtaler til å strekke seg over en lengre periode. Det kan være samtaler ukentlig eller hver andre uke, etter hvert sjeldnere avhengig av ditt behov. 

Coaching

Coaching er en serie samtaler som hjelper deg til å bli bevisst dine indre kvaliteter og ressurser, og hvilke verdier som er viktig for deg.

Det er en utviklingsprosess som lærer deg å lytte til din intuisjon, som støtter deg i å ta valg som bedre harmoniserer med det som er betydningsfullt for deg, og den tilværelsen du ønsker å bevege deg mot.

Det er fokus på livet her og nå og på framtiden. Du utforsker tankemønstre og vaner som hindrer deg i å leve slik du ønsker. Mellom samtalene får du oppgaver å trene på.

Mindfulness

Mindfulness/oppmerksomt nærvær er en måte å være på og en holdning til livet. Økt nærvær har mange fordeler, både i forhold til deg selv og de rundt deg.

Jeg har mange års erfaring med undervisning i mindfulnessbaserte tilnærminger anvendt i privat- og arbeidslivet som du kan dra nytte av.

Gjennom teori og øvelser undervises prinsipper i mindfulness. Du får lydspor med øvelser for å øve i din egen hverdag. 

Jeg har gått til samtaler med Anne Grethe med stort personlig utbytte. Ved sitt sterke og gode nærvær skapte hun et trygt rom hvor jeg kunne (gjen)finne mine ressurser. I hvert møte har jeg følt at her er et menneske som vil meg vel, en «hjelper» i ordets rette forstand, med en væremåte og en verktøykasse som har gjort en forskjell i mitt liv.